Vlada RH: Usvojena Odluka o sufinanciranju izgradnje dijela prometnica i platoa s odvodnjom u „Memorijalnom centru Domovinskog rata“ Vukovar

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o sufinanciranju 1. Faze izgradnje dijela internih prometnica  i platoa s odvodnjom u „Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar“.

Podsjetimo, Ministarstvo branitelja obratilo se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture s molbom da u suradnji s društvom Hrvatske ceste d.o.o. (HC) osiguraju sredstva za završetak radova rekonstrukcije i izgradnje objekata na prostoru Memorijalnog centra.

Naime, u svrhu postizanje pune funkcionalnosti rada Centra neophodno je izvesti infrastrukturne radove na vanjskom uređenju prostora koji obuhvaćaju uređenje prometnih i pješačkih površina s rješenjem oborinske odvodnje.

Stoga se društvo Hrvatske ceste d.o.o. zadužuje da temeljem ove Odluke sudjeluje u sufinanciranju troškova radova 1. faze izgradnje internih prometnica i platoa s odvodnjom, pri čemu su potrebna sredstva osigurana u financijskom planu društva HC d.o.o. za 2016. godinu.

Prva faza radova obuhvaća uređenje ceste od ulaza do uslužnog objekta (restorana). Procijenjeni troškovi izgradnje 1. faze iznose 1.341.281,79 kn (bez PDV-a) odnosno 1.676.602,24 kn (sa PDV-om), sukladno troškovniku koji je sastavni dio ove  Odluke.

Istaknimo kako će dio pripremnih i zemljanih radova koji uključuju uklanjanje postojećih prometnih površina i raščišćavanje terena od grmlja, šiblja i stabala te dio iskopa izvoditi Oružane snage RH.

Podsjetimo, djelatnost vukovarskog Memorijalnog centra Domovinskog rata jest upoznavanje učenika i drugih posjetitelja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za grad Vukovar, a samo tijekom jedne školske godine Centar u okviru Projekta dvodnevnog posjeta učenika 8. razreda obiđe oko 40.000 učenika osmih razreda iz svih krajeva Republike Hrvatske.