Svečano obilježen početak provedbe EU projekta kojim će se jačati kapaciteti prometnog sektora u Republici Hrvatskoj

Photo opp_eu_NSL.JPG
U Zagrebu je danas svečano obilježen početak provedbe projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata“, koji za cilj ima jačanje kapaciteta prometnog sektora u Republici Hrvatskoj kako bi se učinkovito koristili Europski strukturni i investicijski fondovi.

„Danas smo ovdje kako bi svečano obilježili početak projekta koji u okviru Operativnog program Promet 2007.- 2013., sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj ovog projekta, vrijednog nešto više od pola milijuna eura je Sektoru za fondove EU, kao Upravljačkom tijelu Operativnog programa Promet 2007.-2013., pružiti podršku u upravljanju postojećim operativnim programom, ali i osigurati podršku u prijelazu s pretpristupne pomoći na instrumente strukturne potpore Europske unije.“ – izjavila je prilikom predstavljanja projekta Dubravka Đurkan Horvat, načelnica Sektora za fondove EU te dodala da je sve to potrebno kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje i apsorpcija europskih fondova i ojačali kapaciteti prometnog sektora u Republici Hrvatskoj.

Ostvarenje rezultata tri glavne projektne komponente, koje su danas predstavili Jayne Woolford i Jan Valent, stručnjaci konzultantske kuće koja provodi projekt ESEP Ltd.-a, trebale bi osigurati: usklađenost s regulatornim zahtjevima EU kroz razvoj i prilagodbu dokumenata, postupaka i alata za provedbu programa; unaprijeđene kapacitete i sposobnost nacionalnih tijela i krajnjih korisnika za pripremu, procjenu i upravljanje projektima financiranima iz fondova EU, pomoć Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u pripremi programskog razdoblja 2014.-2020., koje će otvoriti nove mogućnosti i znatno veća sredstva za ulaganja u prometnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.

Uz sve to, projektom će se omogućiti i studijska putovanja i treninzi za djelatnike Sektora za fondove EU kako bi imali priliku učiti na primjerima dobre prakse iz zemalja članice i to znanje primjeniti za što uspješniju pripremu i provedbu projekata u sektoru prometa. „Gotovo 500 ljudi, djelatnika Sektora za fondove, SAFU-a, sadašnjih korisnika projekata poput HŽ Infrastrukture i lučkih uprava unutarnje plovidbe, ali i potencijalnih korisnika za nadolazeće financijsko razdoblje, će kroz 27 treniniga na 16 različitih tema (javna nabava, državne potpore,nepravilnosti, kohezijska politika i sl.) proći edukaciju i upoznati se s pripremom dokumentacije i izrade aplikacija za prijavu projekata, ne bi li što bolje iskoristli sredstva koja su nam još uvijek na raspolaganju iz 2007.-2013, ali i stekli znanja i iskustvo za što veću apsorpciju i uspješniju pripremu projekata za financijsko razdoblje 2014.-2020.“, naglasila je koristi ovog projekta Dubravka Đurkan Horvat te dodala kako se upravo kroz provedbu projekta tehničke pomoći Hrvatskoj pruža prilika za podršku u područjima ulaganja u suvremenu, održivu prometnu infrastrukturu. „Navedena ulaganja trenutno se provode kroz Operativni program Promet 2007.-2013. čijom provedbom upravlja Sektor za fondove EU pri Upravi za prometnu infrastrukturu i fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a koji natječaje za pripremu projektne dokumentacije za potencijalne projekta u ostalim prometnim sektorima, raspisuje na mjesečnoj razini te su potencijalnim korisnicima dostupni na centralnom webu Ministarstva www.mppi.hr, te na www.strukturnifondovi.hr.“, zaključila je Đurkan Horvat i pozvala sve korisnike da budu što aktivniji u prijavi projekata.

Provedba projekta „Tehnička pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje Operativnim programom i provedbu projekata“ započela je 3. ožujka 2014. i trajat će dvanaest mjeseci, a glavni korisnik projekta, zajedno sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Sektor za fondove EU.

Operativni program Promet 2007.-2013. bavi se prvim tematskim prioritetom Nacionalnog strateškog referentnog okvira - razvoj suvremenih prometnih mreža i povećanje dostupnosti regija te stavlja fokus na osiguravanje bolje integracije hrvatskih prometnih mreža unutar šireg europskog okvira poboljšanjem željezničkog sektora i sektora unutarnje plovidbe, kroz razvoj TEN-T koridora i osnovne mreže te kroz poboljšanje regionalnih veza. Ove aktivnosti omogućit će razvoj nacionalnog gospodarstva kroz osiguravanje boljih veza s ostatkom Europske unije.
 
FOTOGALERIJA