Puštanje u promet dijela trase brze ceste Solin - Klis

Photo 1 (Large).jpg
U nedjelju, 22. lipnja 2014. godine, za promet će se u svom punom profilu otvoriti prva tri kilometra brze ceste Solin – Klis i to poddionica Majdan - Jamani te prva etapa druge poddionice Jamani - vijadukt Ploče. Puštanje u promet ove važne prometnice od iznimnog je značaja za grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju.

Naglašavamo, da će se u nedjelju, u razdoblju od 04:00 do 16:00 sati, radi nesmetanog uklanjanja privremeno postavljene signalizacije, dionica ceste zatvoriti za sav promet. Po svršetku svih radova, tri kilometra brze ceste pustit će se u redovni promet.

Podsjećamo da je predmet ovog građevinskog zahvata dogradnja punog profila brze ceste Solin –Klis tj. odvojenog drugog kolnika glavne trase državne ceste D1 Majdan – Jamani – Klis „Grlo“ u ukupnoj duljini od 4,5 km. Radove na izgradnji objekata obavljala je zajednica ponuditelja koju čine tvrtke „Konstruktor inženjering“ d.d. Split i „Hidroelektra niskogradnja“ d.d. Zagreb, dok je radove na opremi ceste i napajanju izveo „Dalekovod“ d.d. Zagreb. Stručni nadzor nad građevinskim radovima i radovima opremanja ceste i napajanja proveo je „Institut IGH“ d.d. Zagreb. Ukupna vrijednost svih ugovorenih radova iznosi 248.779.585,21 kn (bez PDV-a).

Nakon turističke sezone pristupit će se radovima na preostalih 1,5 km prometnice. Naime, isti su u  visokom stupnju dovršenosti te se očekuje da će završiti 20. listopada 2014. godine, sukladno predviđenom planu aktivnosti na gradilištu.

Hrvatske ceste d.o.o., kao investitor, aktivno su angažirane na rješavanju svih problema koji su nastali tijekom izgradnje brze ceste, no ističu da ne mogu utjecati na poslovne rezultate pojedinih izvođača radova.

Hrvatske ceste d.o.o. iskreno se zahvaljuju svim građanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova na gradilištu.