Puštanje u promet rekonstruiranog čvora Ivanja Reka

Photo cvor_ivanjareka.jpg
U srijedu, 13. kolovoza 2014. godine, za sav će se promet u potpunosti otvoriti čvor Ivanja Reka. Rekonstrukcijom i izgradnjom čvora omogućit će se pristup poslovnoj zoni Zagreb-istok, točnije, novoizgrađenim trgovačkim i poslovnim sadržajima.

Građevinski zahvat obuhvatio je uklanjanje naplatne postaje Ivanja Reka, rekonstrukciju postojećih kolnika autoceste te dogradnju dodatna dva kolnika i izgradnju novog čvora Otok Svibovski.

Rekonstrukcija čvora bila je neophodna, među ostalim i zbog povećanja prometne opterećenosti. Naime, broj naplatnih staza na naplatnoj postaji Ivanja Reka nije udovoljavao gustoći prometa te se moralo ići u povećanje broja istih, odnosno izmještanje postojeće naplatne postaje prema istoku.

Nadalje, bilo je potrebno izvršiti sanaciju i rekonstrukciju cijelog čvora prije svega zbog dotrajalosti objekata i kolnika, ali i zbog  povećanja funkcionalnosti čvora te unapređenja sigurnosti prometa.

Puštanjem u promet rekonstruiranog čvora poboljšana je prometna infrastruktura te olakšan pristup budućim gospodarskim subjektima u poslovnoj zoni Zagreb-istok. Izgradnja prateće cestovne infrastrukture  svakako će pridonijeti i razvoju poslovne zone.

Ukupna vrijednost radova rekonstrukcije i izgradnje čvora Ivanja Reka iznosi 135 milijuna kuna, od čega je trgovačka kuća Ikea sufinancirala radove u iznosu od 100 milijuna kuna.