Vlada: Odluke o davanju suglasnosti društvu Zračna luka Dubrovnik za kreditna zaduženja društvu kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, te kod Europske investicijske banke, a radi financiranja projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti  društvu Zračna luka Dubrovnik d.o.o. za kreditno zaduženje društvu kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak radi financiranja projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“  u iznosu  79.379.013,00kn, te Odluku o davanju suglasnosti  društvu Zračna luka Dubrovnik d.o.o. za kreditno zaduženje društvu kod Europske investicijske banke radi financiranja projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“  u iznosu od 7.000.000,00 eura.

Usvojenim Odlukama osigurat će se potrebna financijska sredstva za financiranje projekta  „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 2. travnja 2015. godine, o financiranju projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ nosioca društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o..Nabava novčanih sredstava putem kreditnog zaduženja s EIB-om i HBOR-om izuzeta je od primjene Zakona o javnoj nabavi temeljem članka 10. stavak 1. točka 1.

S ciljem provedbe mjere “Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2014.-2030.“ pod nazivom A.l Razvoj Zračne luke Dubrovnik (TEN-T sveobuhvatna mreža), projekt „Razvoj zračne luke Dubrovnik“ uvršten je u Operativni program Promet 2007.-2013. (revizija) unutar Prioritetne osi 4. Razvoj cesta i zračne luke i u Operativni program „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. unutar Prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost.

Vlada RH na sjednici održanoj dana 2. travnja 2015. godine, donijela je Odluku o financiranju projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ nosioca društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o..

Društvo je revidiralo projektnu aplikaciju i sukladno završnim dokumentima aplikacije, provedene analize troškova i koristi, simulacije poslovnog modela Društva odobrenog od strane kreditora, ukupna vrijednost projekta s uključenim nepredvidivim izdacima od 10% iznosi oko 246 milijuna EUR-a. Ukupno EU financiranje se očekuje u visini od 158 milijuna EUR-a.

Društvo je u obvezi osigurati preostali iznos od 88.000.000,00 EUR uključivši i porez na dodanu vrijednost za financiranje provedbe projekta „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“, preciznije, neprihvatljive troškove i prihvatljive troškove koji neće biti pokriveni odlukom Europske komisije. Društvo će potreban iznos osigurati iz vlastitih sredstava (56 milijuna EUR) te putem kreditnog zaduženja: iz izravnog kredita EIB-a 22 milijuna EUR-a, kroz dva ugovora: jedan na 7 milijuna EUR-a koji se planirati realizirati u 2015.g,, a drugi na 15 milijuna EUR-a koji se planirati ugovoriti tijekom 2016. i iz posredničkog kredita HBOR-a još 10,5 milijuna EUR-a. S ciljem omogućavanja financiranja projekta, kao i provedbe realizacije projekta nužno je provođenja postupka zaduživanja i potpisivanja predloženih ugovora o kreditu.

Postojeće kreditne obveze Društva obuhvaćaju dugoročni kredit kod Erste Group Bank AG Beč potpisan dana 13. srpnja 2009. godine u ukupnom iznosu od 18.800.000 EUR-a. Na dan 30. kolovoza 2015. godine ukupan iznos preostalog duga iznosi 10.550.000 EUR-a. Zadnja rata navedenog kredita dospijeva na naplatu 30. lipnja 2020. godine.