Finalizacija provedbe projekta-Tehnička Pomoć za izradu Master-Plana Nove Luke Sisak

Photo nsl INFR-SK 13-9_13.JPG
U petak je u Ministarstvu pomorstva, prometa i infarstrukture održan peti sastanak Odbora za praćenje provedbe projekta 'Tehnička Pomoć za izradu Master-Plana Nove Luke Sisak' na kojem su konzultanti angažirani na projektu prezentirali do sada ostvarene rezultate studija uključenih u ovaj projekt.

Projektom su provedene studije: 1A/Studija tržišta & transporta, 1B/Građevinski projekt Master-Plana (Hidraulička analiza & Hidraulički model riječnog sustava, Idejni koncept tehničkog rješenja lučke infrastrukture), 1C/Prikupljanje pravnih & geotehničkih podataka (Studija izvlaštenja), 1D/Geotehničko istraživanje (Geodetska studija, Geotehnička studija), 2/Studija izvedivosti & Studija isplativosti (Financijski indikatori, Ekonomski indikatori, Analiza osjetljivosti, Analiza rizika), 3/Studija utjecaja na okoliš, 4/Ispunjeni obrazac za prijavu EU-financiranja projekta.

Budući su sve studije privedene kraju, a u tijeku je izrada Završnog izvještaja konzultanta, zaključak sastanka je da je napredak projekta zadovoljavajući. Trenutno je u pripremi i svečana završnost projekta planirana za 20. studenog 2013. u Hotelu Esplanade Zagreb.

Glavni cilj projekta 'Tehnička Pomoć za Master-Plan Nove Luke Sisak' je doprinos razvoju unutarnje plovidbe na plovnom putu rijeke Save te stvaranje uvjeta za ukupni gospodarski razvoj sisačke regije i razvoj šireg Zagrebačkog industrijskog bazena, sukladno 'Strategiji Razvitka Riječnog Prometa Republike Hrvatske' (2008-2018), 'Operativnom Programu Promet' (2007-2013) i 'Razvojnoj Strategiji Sisačko-Moslavačke Županije' (2011-2013).

Ugovor čija vrijednost iznosi 1.435.120,00 eura potpisan je 20. srpnja 2013. godine sa austrijskom tvrtkom' iC consulenten GmbH' u konzorciju sa tri domaće tvrtke.

Krajnji korisnik projekta je Lučka uprava Sisak, Ugovorno tijelo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), a Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture odgovorno je za financijsku provedbu projekta. Provedba projekta započela je 28. kolovoza 2013,  a završava 28. prosinca 2013.
 
FOTOGALERIJA