Vlada RH: Usvojena Odluka o prihvaćanju Poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o prihvaćanju Poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora.

Podsjetimo, sektor karakterizira iznimno visoka zaduženost koja iznosi približno 39 milijardi kuna, a od čega samo ove godine na naplatu dolazi 7,56 milijardi kuna. Ukupni dug cestovnog sektora pritom predstavlja vise od 13.5% ukupnog javnog duga Republike Hrvatske.

Kako bi izbjegla koncesioniranje/privatizaciju autocesta te nekontrolirano povećanje cijena cestarine od strane privatnih koncesionara Vlada RH je pristupila poslovnom i financijskom restrukturiranju cestovnog sektora. Spomenutu reformu namjerava podržati i Svjetska banka izdavanjem jamstva koje će Republika Hrvatska koristiti prilikom refinanciranja ili reprogramiranja spomenutog duga.

Istaknimo pritom kako je poslovno i financijsko restrukturiranje cestovnog sektora podijeljeno na tri područja, a obuhvaća upravljanje sektorom, potom planiranje, financiranje i provedbu investicija u sektoru, te upravljanje i poslovanje poduzeća.

Upravljanje sektorom podrazumjeva povećanje učinkovitosti sustava održavanja, smanjenje troškova poslovanja uz provedbu poslovnog i organizacijskog spajanja HAC-a, HAC-ONC-a i ARZ-a.

Planiranje financiranje i provedba investicija u sektoru uključuje sezonsko povećanje prihoda cijena cestarina, ograničavanje i kontrolu novih zaduženja u sektoru te definiranje i uvođenje novog sustava naplate cestarine.

Područjem upravljanja i poslovanja poduzeća povećat će se pak transparentnost poslovanja trgovačkih društava u cestovnom sektoru uz naglašeno vođenje socijalnog dijaloga.

Ne provođenjem poslovnog i financijskog restrukturiranja sektor se izlaže potpunom gubitku likvidnosti i mogućnosti otplate kreditnih obaveza što bi polučilo značajne negativne gospodarske efekte u Republici Hrvatskoj.

Inače, spomenutom restrukturiranju prethodi usklađenje cijena cestarine HAC-a od 3. travnja 2017. godine za 5% sa cijenama cestarine koncesionara Autoceste Rijeka - Zagreb. Time će cijena nacionalnih cestovnih tvrtki i dalje biti manja za približno 15% od cijena cestarina privatnih koncesionara u Republici Hrvatskoj.

Istaknimo na kraju kako današnjim usvajanjem Odluke Vlada RH prihvaća tekst poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora te ovlašćuje ministra mora, prometa i infrastrukture da isti dostavi Svjetskoj banci.


PRILOG
 

Poslovno i financijsko restrukturiranje cestovnog sektora (.pdf)