Ministar Siniša Hajdaš Dončić obišao radove na izgradnji dionice podravske brze ceste između Virovitice i Suhopolja

Photo nsl minSHD-INFR-VT 13-10_15.JPG

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić obišao je danas radove na izgradnji prve faze dionice podravske brze ceste između Virovitice i Suhopolja.
Ispred investitora projekta u obilasku je sudjelovao predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Jurica Krleža, dok je Grad Viroviticu predstavljao gradonačelnik Ivica Kirin.

„Većina trase je probijena, a preostaje još središnji spojni dio kroz izgradnju vijadukta. Cesta će u potpunosti biti ograđena što će doprinijeti sigurnosti prometa i boljem protoku roba.

Usprkos svim problemima na gradilištu, radovi na dionici brze ceste biti će završeni u siječnju 2017. godine“, rekao je ministar Hajdaš Dončić te dodao kako je glavna zadaća ovakvog i sličnih projekata izmještanje prometa iz gradskih središta kroz izgradnju zaobilaznica i spojnih cesta.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Jurica Krleža istaknuo je kako završetkom dionice između Virovitice i Suhopolja Hrvatske ceste moraju preuzeti i rekonstruirati dva kilometra postojeće županijske ceste u Suhopolju, a kako bi novoizgrađena prometnica dobila spoj na državnu cestu DC2 te dodao kako je u tijeku izrada Studije utjecaja na okoliš i idejno rješenje za sljedećih 20 kilometara ceste prema Slatini.

Vezano za povezivanje brze ceste s bjelovarskim krakom Podravskog ipsilona, Krleža je rekao kako su Hrvatske ceste ishodile Studiju utjecaja na okoliš za brzu cestu Bjelovar - Virovitica, podsjetivši pritom na izgradnju brze ceste od Farkaševca do Bjelovara, a za koju će Hrvatske ceste od Hrvatskih autocesta do kraja godine preuzeti lokacijsku dozvolu.

Podsjetimo, projektom izgradnje podravske brze ceste obuhvaćena je prva A faza radova na dijelu između Virovitice i Suhopolja u ukupnoj duljini od 9,1 kilometara.

Cesta počinje južnim krakom deniveliranog čvorišta "Virovitica" s državnom cestom DC5 u neposrednoj blizini naselja Brezik i Virovitičke šećerane, a završava u čvorištu "Suhopolje" na križanju sa županijskom cestom ŽC4005.

Uz izgradnju glavne trase prometnice, na dionici je predviđena i realizacija južnog kraka deniveliranog čvorišta "Suhopolje", te južnog kraka deniveliranog čvorišta "Virovitica", uključujući čvorište u razini "Virovitica - jug" sa svim objektima i potrebnom infrastrukturom.

Investitor projekta izgradnje je društvo Hrvatske ceste d.o.o., dok radove izvodi Poslovna udruga Osijek - Koteks d.d. i Tehno - Elektro d.o.o. Ugovorena vrijednost radova na dionici iznosi 94.870.940,32 kuna (bez PDV-a).

Podsjetimo, postojeću državnu cestu DC2 na dionici od Virovitice do Suhopolja karakterizira niz prometno - prostornih nedostataka koji utječu na kvalitetu prometne usluge i kapacitet prometnog koridora, te je izgradnja nove prometnice neophodna, kako radi rasterećenja postojećih prometnih pravaca tako i radi podizanja opće razine sigurnosti za sve sudionike u prometu.

U širem smislu, podravska brza cesta će omogućiti kvalitetniju cestovnu povezanost sjevernih i sjeverozapadnih dijelova Hrvatske s krajnjim istokom zemlje, kao i cjelovitiju integraciju podravskog i podunavskog prostora u prometni sustav Republike Hrvatske.