Otvorene ponude za izvođenje radova gradnje nove pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno

Photo nsl ot-ponude 3-2_15.JPG
U utorak, 3. veljače, u prostorijama HŽ Infrastrukture u Zagrebu održano je javno otvaranje ponuda koje su stigle na nadmetanje za izvođenje radova na izgradnji nove pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno. Dan ranije, u ponedjeljak 2. Veljače, bilo je javno otvaranje  ponuda pristiglih na nadmetanju za nadzor nad gradnjom nove pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno.

Na nadmetanje za izvođenje radova stigle su četiri ponude, a za nadzor nad radovima tri ponude. Ponude će biti evaluirane, a potom će biti odabrana najpovoljnija te potpisani ugovori. Time će biti završena faza prikupljanja ponuda za gradnju prve, potpuno nove pruge nakon gotovo 50 godina, a riječ je o jednokolosiječnoj neelektrificiranoj pruzi Gradec – Sveti Ivan Žabno duljine 12,2 km.

Pruga je od velike važnosti za lokalni prijevoz, znatno će skratiti vrijeme putovanja između Zagreba i bjelovarskoga regionalnoga centra, čime će se izići u susret potrebama putnika koji svakodnevno, zbog posla i školovanja, putuju u Zagreb.

Procijenjena vrijednost radova na izgradnji nove pruge iznosi 30,7 milijuna eura, a nadzora nad radovima 1,5 milijuna eura, međutim točan trošak izgradnje pruge bit će poznat nakon odabira izvođača radova, budući će visina troškova gradnje ovisiti o visini njegove ponude.

Radi se o projektu gradnje nove pruge koji je usklađen s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija i za očekivati je da će biti odabran za financiranje iz EU fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020..

Podsjetimo, projekt izgradnje nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno je utemeljen i usklađen s mjerama definiranim u novoj Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2030., što je i preduvjet je za financiranje projekta iz fondova Europske unije.

Nova pruga će povećati ulogu željeznice u regionalnom povezivanju s ostalim većim gradovima u Hrvatskoj i skratiti vrijeme putovanja u dnevnim migracijama (Mjera R.12) te u širem kontekstu doprinijeti smanjenju emitiranja štetnih plinova u prometu i omogućiti komplementarnim politikama upravljanje u mobilnosti i intervencijama zajedno s odgovarajućim ITS instalacijama (Mjera U.2).