Vlada: Usvojena Odluka o postupku realizacije projekta sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o postupku realizacije projekta sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj.

Predmetna odluka donosi se u svrhu sanacije klizišta na županijskim i lokalnim cestama koja su nastala kao posljedica nepovoljnih vremenskih uvjeta (poplave, obilne kiše i bujični tokovi) tijekom 2014. godine, a istom se određuje i nositelj te postupak realizacije projekta sanacije klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

Za nositelja realizacije projekta određuju se Hrvatske ceste, a financirat će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 30 milijuna kuna (iz viška prihoda za 2013. godinu).

S obzirom da Hrvatske ceste nisu upravitelj na županijskim i lokalnim cestama, potrebna je Odluka Vlade RH za provođenje projekta uvažavajući činjenicu da Hrvatske ceste kroz primjenu Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta imaju značajna iskustva i stručni potencijal na provedbi interventnih radova.

Projekt podrazumijeva poduzimanje aktivnosti u cilju otklanjanja prijetećih opasnosti i domino efekta nakon nastale štete u okolišu te se odnosi na županijske, lokalne i nerazvrstane ceste u Republici Hrvatskoj.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske ceste sklopit će odgovarajuće Ugovore o financiranju projekata sanacije klizišta temeljem ove Odluke.