Održana završna svečanost projekta kojim je izrađeno idejno rješenje Nove luke Sisak

Photo nsl INFR-SK 20-11_13.jpg
U srijedu, 20. studenog u Hotelu Antunović u Zagrebu održana je završna svečanost projekta Tehnička pomoć za Master Plan Nove luke Sisak, kojim se izradilo konačno Idejno rješenje infrastrukture nove Luke Sisak, kao budućeg logističkog centra lokalne i regionalne industrijske proizvodnje i trgovine te čvorišta riječnog prometa u široj zagrebačkoj regiji i unutar Sisačko-moslavačke županije.

„Cilj ovog projekta, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i provodi se u okviru Operativnog programa promet 2007 – 2013, razvoj je unutarnje plovidbe na plovnom putu rijeke Save te stvaranje uvjeta za ukupni gospodarski razvoj Sisačke regije i razvoj šireg Zagrebačkog industrijskog bazena.“ - rekla je u uvodnom govoru Dubravka Đurkan Horvat, voditeljica Službe za pripremu, praćenje i provedbu projekata iz Sektora za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao Upravljačkog tijela za Operativni program promet (OPP) 2007 – 2013, te dodala kako su ti ciljevi u skladu sa spomenutim Operativnim programom, Strategijom Razvitka Riječnog Prometa Republike Hrvatske (2008-2018) i Razvojnom Strategijom Sisačko-Moslavačke Županije.

Provedba projekta vrijednog 1,5 milijuna eura započela je u jesen prošle godine, a pri izradi rješenja lučke infrastrukture razmatrani su najbolji praktični primjeri riječnih luka zapadne Europe i ti su modeli prilagođeni nacionalnoj i regionalnoj prometnoj politici. Projektom su izrađene i studije izvedivosti i utjecaja na okoliš, analiza troškova i koristi, te priprema projektne aplikacije za financiranje iz sredstava Europske unije. Izrađene studije i konačno rješenje Nove luke Sisak na svečanosti su predstavili Manfred Seitz, voditelj konzultanata u ime tvrtke iC Consulenten GmbH i predstavnici tvrtki u konzorciju.

U procesu provedbe aktivno su sudjelovali: Lučka uprava Sisak kao krajnji korisnik projekta, Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) kao ugovorno tijelo, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture kao Upravljačko tijelo za OPP 2007 - 2013, kroz koji se provodio projekt i Međunarodna Komisija za sliv rijeke Save kao pridruženi savjetnik promatrač. U početnoj fazi provedbe sudjelovala je i Delegacija Europske Unije u Republici Hrvatskoj, stoga je svečanosti završetka projekta prisustvovala Mirella Rašić iz Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj koja je ovim putem naglasila kako je Europski Parlament okončao dugi period pregovora i donio odluku o financijskom okviru za razdoblje 2014 – 2020 i kako će procedure apliciranja prema sredstvima EU sada biti puno jednostavnije.

U ime ugovornog tijela ovog projekta uzvanicima se obratila Nataša Mikuš Žigman, ravnateljica SAFU-a, koja je istaknula vrlo dobru suradnju Agencije, Lučke uprave Sisak i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. „ S Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture trenutno uspješno surađujemo na dvanaest projekata, a jedan od njih je i Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske koja će biti osnova za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova.“ , naglasila je Mikuš Žigman i dodala kako je sektor prometa sigurno jedan od značajnijih u povlačenju sredstava iz fondova EU, a jednako tako i u poticanju nacionalnog gospodarstva. 

Zadovoljstvo projektom istaknuo je i Ivica Štefičić, ravnatelj Lučke uprave Sisak, krajnjeg korisnika projekta, te izrazio želju da se krene u pripremu aplikacije za sredstva iz EU, kako bi se mogli započeti daljnji koraci prema realizaciji projekta.

Uz ovaj, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, provodi još nekoliko projekta na unutarnjim plovnim putevima,a to su projekti Obnove i unaprjeđenja plovnog puta rijeke Save, Obnove luke Vukovar – Nova luka istok,  izgradnje i rekonstrukcije Južne obale luke Osijek i terminala za prihvat opasnog tereta Luke Slavonski Brod.

Korištenjem fondova EU, Hrvatska će se brže i lakše približiti stupnju razvoja prometne infrastrukture na kojem se nalazi većina članica Europske unije. Omogućavanjem boljih veza s ostatkom EU, omogućit će se i razvoj nacionalnog gospodarstva, budući je odgovarajuća infrastruktura i razvijeni prometni sustav od posebnog značaja za uravnoteženi gospodarski razvoj svake države, pa tako i Hrvatske.
FOTOGALERIJA