Vlada: Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između RH i EBRD-a za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić predstavio je Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a.

Također, dana je suglasnost za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a. Društvu Hrvatske autoceste d.o.o. u 2016. godini na naplatu dolazi 466 milijuna eura glavnice i 109 milijuna eura kamata kredita čiji je povrat potrebno osigurati.

Budući da ta sredstva društvo Hrvatske autoceste d.o.o. iz svojih prihoda ne može pokriti, uz podršku Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, društvo se obratilo Europskoj banci za obnovu i razvoj s ciljem refinanciranja dijela obaveza koje dospijevaju u 2016. godini.

EBRD je izrazio spremnost financirati Projekt restrukturiranja HAC-a u ukupnom iznosu od 250 milijuna eura. Nadzorni odbor Društva je 9. listopada 2015. godine dao suglasnost na Odluku Uprave Društva za zaduženje kod EBRD-a na iznos do 200 milijuna eura, na rok od 15 godina, uključujući dvije godine počeka na otplatu glavnice, a kamatna stopa iznosi 1,027 posto godišnje.

Rok korištenja zajma je dvije godine, a cjelokupni iznos pokriven je državnim jamstvom.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić pojasnio je i da će ovaj zajam biti operativan tek u veljači slijedeće godine, jer ugovori s EBRD-om moraju dva puta doći pred Vladu i jednom pred Sabor, a HAC već u ožujku mora vratiti prvu tranšu od ukupno 466 milijuna eura glavnice koliko stiže na naplatu iduće godine.