Za izradu prometnog Masterplana Bjelovarsko-bilogorske županije odobreno 5,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Photo nsl MMPI-BBZ 23-1_18.JPG
Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs potpisao je danas s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) Ugovor o dodjeli sredstava za projekt izrade Masterplana prometnog sustava Bjelovarsko-bilogorske županije.

Za Masterplan je ukupno odobreno 5,8 milijuna kuna, dakle maksimalnih 85 posto iznosa bespovratnih sredstava.

Dokumentom će se analizirati prometna povezanost Županije, utvrditi strateški prometni pravci, identificirati postojeći problemi te postaviti okviri za moguća rješenja. Nadalje, ispitat će se i analizirati prometne potrebe Županije, tj. definirati pravci razvoja prometa u funkcionalnim regijama, odnosno područjima koja međusobno prometno gravitiraju, a nisu nužno ograničena administrativnim granicama.

Istaknimo kako izrada Masterplana predstavlja važno strateško uporište za sve buduće prometne projekte u Županiji, bilo kod njihove pripreme, ili pak financiranja. 

Završetak izrade Masterplana predviđen je za razdoblje od najviše dvije godine. Izradom ovog, ali i preostalih Masterplanova, Republika Hrvatska će dobiti pregled svih prometnih potreba, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini. Na taj će se način stvoriti čvrsta podloga za povlačenje sredstava iz europskih fondova.