Vlada: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj

Photo HZ_INFRASTRUKTURA.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, čime se potvrđuje Ugovor o jamstvu između RH i EBRD-a za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture, potpisan 16. prosinca 2013. godine.

Hrvatsko izaslanstvo obavilo je završne pregovore s Europskom bankom za obnovu i razvoj o predmetnom Ugovoru te je Vlada Zaključkom od 12. prosinca 2013. godine prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima, te ovlastila ministra financija da potpiše Ugovor o jamstvu. Ugovori su potpisani 16. prosinca 2013. godine u Zagrebu.

Prijedlog ovog zakona upućuje se Hrvatskom saboru, te se predlaže njegovo donošenje  po hitnom postupku budući da je stupanje na snagu pretpostavka za stupanje na snagu Ugovora o jamstvu čime se omogućuje korištenje zajma.

Zajmom Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 40 milijuna EUR-a financirale bih se  tri komponente modernizacije: održavanje pruga što uključuje nabava nove opreme za održavanje željezničkih pruga za koji je predviđen iznos sredstava iz zajma od 20 milijuna EUR-a, zatim restrukturiranje radne snage, predviđeni iznos iz zajma za zbrinjavanje viška radnika je 19,5 milijuna EUR-a i energetska učinkovitost što uključuje nabavu i instaliranje informacijskog sustava za upravljanje energetskom učinkovitošću za koji je predviđeni iznos od 500.000,00 EUR-a.

Uvjeti zajma u iznosu od 40 milijuna eura, su s rokom otplate od 15 godina, uz mogućnost počeka na otplatu glavnice od 3 godine i kamatnom stopom pripadajući EURIBOR +1% marža koji bi se vraćao u 24 jednake polugodišnje  rate tijekom 12 godina, gdje bi posljednji datum raspoloživosti zajma bio 30. lipanj 2016.

Modernizacijom željezničke infrastrukture smanjit će se troškovi redovnog održavanja željezničke infrastrukture što će u budućnosti dovesti do smanjenja izdvajanja sredstava iz državnog proračuna.