Vlada: Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu lokalne ceste LC 58022

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu lokalne ceste LC 58022 na području Broda na Kupi, a čije donošenje je predložilo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture temeljem zahtjeva Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, koja je upravitelj ceste, ocjenjujući zahtjev upravitelja opravdanim.

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, kao upravitelj ceste, uputila je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture zahtjev za ukidanjem statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu lokalne ceste LC 58022, katastarske čestice br. 7736, površine 339 m2, br. 7737, površine 2416 m2 i br. 7853, površine 4068 m2, zk.ul.br. 1847 na području Broda na Kupi, a radi utvrđivanja stvarnog izvedenog stanja na dijelu navedene lokalne ceste.

Naime, upisom izvedenog stanja utvrđeno je da predmetne čestice koje su egzistirale na katastarskom planu na području Broda na Kupi ne odražavaju izvedeno stanje („stara trasa“ lokalne ceste), te su prestale postojati.