Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2017. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na Plan građenja i održavanja autocesta za 2017. godinu

Plan je u potpunosti usklađen s Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine, a koji je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine.

Planom građenja i održavanja autocesta za 2017. godinu predviđeno građenje javnih cesta u iznosu 388.088.000,00 kuna, pri čemu je za izvanredno održavanje planirano 175.637.000,00 kuna, a za redovno održavanje 117.347.000,00 kuna, dakle ukupno 681.072.000,00 kuna. 

Planom građenja za 2017. godinu predviđena su investicijska ulaganja u iznosu od 563.725.000,00 kuna, a glavnina radova odvijat će se na autocesti A5 Beli Manastir - Osijek - granica BiH, državnoj cesti DC12 dionica Čvor Vrbovec 2 – Farkaševac (završetak izgradnje i opremanja te puštanje u promet) te autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac (čvor Lipovljani).

Planirane investicije u izgradnju javnih cesta povećane su u odnosu na godinu ranije za 88.942.000,00 kuna

Istaknimo kako Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u 2017. godini planira završetak izgradnje Mosta Drava duljine 2,5 km, poddionice Čvor Osijek – most Drava duljine 3,8 km i dijela autoceste duljine 0,8 km od mosta Drava prema Belom Manastiru (A5 Beli Manastir-Osijek-granica BiH).

Također, završit će se gradnja i osigurati sredstva za financiranje izgradnje ukupno 11,8 km državnih cesta, koje HAC tijekom 2017. godine planira pustiti u promet te predati na upravljanje i održavanje društvu Hrvatske ceste d.o.o.

Donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun za 2017. godinu i dalje.