Otvorena cesta Makarska - Ravča

Photo MAKARSKA_RAVcA_STUPICA_nsl.jpg
Nakon završenih radova na sanaciji oštećenja ceste uzrokovanih odronom na predjelu Stupica, za sav je promet i u svom punom profilu otvorena državna cesta D512 Makarska – Ravča.

Vrijednost ugovorenih radova na sanaciji dijela ceste Makarska-Ravča iznosila je 47.045.719,49 kn (bez PDV-a). Ugovorni izvoditelj radova bila je tvrtka Viadukt d.d. Zagreb, dok je nadzor nad izvođenjem radova obavljao Institut IGH d.d., Zagreb.

U sklopu prve faze radova, koji su započeli 15.04.2011. godine i završeni 07.07.2011. godine, izvedeni su radovi iskopa predusjeka i podzemnog iskopa tunela Stupica (L=230 m) s primarnom podgradom (geotehnička sidra, čelični lukovi, armaturna mreža, mlazni beton) i u većem dijelu geotehnički  radovi zaštite predusjeka i portalnih pokosa s postavom barijera za zaštitu od odrona. Po završetku radova prve faze, te radova koji su bili neophodni za privremeno puštanje u promet nedovršene prometnice za vrijeme trajanja turističke sezone, cesta je puštena u promet u srpnju 2011. godine.

Budući da se početak radova druge faze zbog sigurnosnih razloga više nije mogao odgađati, početkom ove godine radovi su nastavljeni. Nastavak druge faze radova odnosio se na dovršetak projektno predviđenih radova tj. izradu sekundarne betonske obloge, postavu hidroizolacije, dovršetak geotehničkih radova zaštite predusjeka i portalnih pokosa i ostalih radova. Zbog obimnih radova na iskopu podnožnog svoda tunela i izradi sekundarne betonske obloge, tijekom izvođenja radova nije bila moguća javna uporaba prometnice.

Uzimajući u obzir zahtjevnost radova te nemogućnost uobičajenog odvijanja prometa, Hrvatske ceste d.o.o., kao investitor, zahvaljuju na strpljenju svim stanovnicima Zabiokovlja te ostalim korisnicima ceste.