Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe-Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini.

Usvojena je i Odluka o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe - Generale - Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini.

Donošenjem predmetnih Odluka osigurat će se financijska sredstva za uredno servisiranje dijela dospjelih kreditnih obveza i financiranja investicijskih projekata u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 EUR-a.

Podsjetimo, Hrvatskim cestama u 2017. godini, sukladno Financijskom planu za 2017. godinu i projekcijama plana za 2018. i 2019. godinu po ranije ugovorenim kreditima dospijeva na naplatu glavnica u ukupnom iznosu od 1.701.000.000,00 HRK.

Društvo se temeljem navedenog plana planira zadužiti u iznosu od 1.614.560.580,00 HRK potrebnog za refinanciranje kredita i financiranja investicijskih projekata u 2017. godini.

Predmetno kreditno zaduženje dio je ukupnog planiranog zaduženja, te će se njime osigurati podmirenje obveza otplate glavnica kredita koje dospijevaju do kraja lipnja 2017. godine u iznosu od 391,6 milijuna kuna, dok će se ostatak procijenjenog iznosa od 52,8 milijuna kuna koristiti za financiranje investicijskih projekata.

Pritom će ukupna  planirana  sredstva  za financiranje investicija u državne ceste iznositi 47,6 milijuna kuna dok će se ostatak sredstava u iznosu od 5.2 milijuna kuna koristiti za financiranje manjih projekata iz više različitih programa.