Ministar Siniša Hajdaš Dončić obišao prometne projekte u Koprivničko-križevačkoj županiji

Photo nsl minSHD-KKZUP 23-10_15.JPG
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić obišao je danas cestovne i željezničke projekte na području Koprivničko - križevačke županije.

U obilasku prometnih projekata sudjelovali su i gradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak, zamjenik ministra poduzetništva i obrta Dražen Pros, predsjednica Uprave HŽ Infrastrukture Renata Suša, predsjednik Uprave HAC-a Davor Mihovilić te zastupnik u Hrvatskom saboru Vedran Babić.

Radni posjet županiji ministar Hajdaš Dončić započeo je vožnjom vlakom na dionici željezničke pruge između Koprivnice i Botova, a na kojoj su, podsjetimo, u tijeku radovi rekonstrukcije i modernizacije.

„Radovi na ovom dijelu Mediteranskog koridora trebali bi završiti za mjesec dana, iako je pruga već i sada prohodna na nekih 100 km/h. Riječ o iznimno važnom prometnom pravcu koji povezuje luku u Rijeci s Budimpeštom. Završetak radova na kompletnoj dvokolosiječnoj pruzi od Zagreba do Botova trebao bi se realizirati do kraja 2020. godine.“. - rekao je ministar Hajdaš Dončić te dodao kako je HŽ Infrastruktura donijela odluku o izboru izvođača za dionicu pruge od Dugog Sela do Križevaca.

Realizacijom ove investicije putovanje od Zagreba do Koprivnice skratit će se na svega 45 minuta.

Ministar je istaknuo kako su svi projekti u visokoj fazi projektiranja, te da se 2016. godine očekuje završetak projektiranja za dionicu od Križevaca do Botova, a nakon toga i izvođenje radova, a kako bi ovaj prometni pravac u potpunosti postao konkurentan do 2020 godine.

Predsjednica Uprave HŽ Infrastrukture Renata Suša istaknula je kako ulaganje u podravsku dionicu Mediteranskog koridora predstavlja jednu od najvažnijih investicija u željezničku
infrastrukturu Republike Hrvatske, a bitna je među ostalim i zbog podizanja relativno niske iskorištenosti kapaciteta na pravcu koja iznosi nezadovoljavajućih 52 posto.

Podsjetimo, radovima obnove i modernizacije pristupilo se zbog izrazito loših tehničkih karakteristika pruge kao i nezadovoljavajućeg stanja sigurnosti za promet putnika i roba, a radi se, podsjetimo o mediteranskom koridorskom pravcu TEN-T mreže koji povezuje luku Rijeka s prostorom srednje Europe i od iznimne je gospodarske važnosti za Republiku Hrvatsku.

Tako je u sklopu dosadašnjih radova na modernizaciji dionice Koprivnica – Botovo – državna granica uklonjen stari zastorni materijal i proširen trup pruge, a završena je i obnova kontaktne mreže postrojenja. Izvršeno je i ojačanje temelja stupa mosta Drava Botovo, dok su ranije promijenjene tračnice i kolosiječni pribor te postavljene nove pješačke staze.

Nadalje, na kolodvoru Koprivnica obnovljeni su 3., 4., 1a, i 20 kolosijek dok je na željezničkoj postaji Drnje obnovljen je 1. i 2. kolosijek. Na kolodvorima je zamijenjeno ukupno 15 skretnica.

Povećana je i brzina prometovanja dionicom, tako da će po završetku svih radova ona iznositi i do 140 km/h, dvostruko više nego prije obnove.

Od preostalih aktivnosti na gradilištu u tijeku su radovi na signalno - sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima, te poslovi osuvremenjivanja šest željezničko - cestovnih prijelaza.

Ugovorena vrijednost radova na dionici iznosi 116.203.125,37 milijuna kuna, a sredstva su osigurana kreditom uz državna jamstva. Izvođač radova je zajednica ponuditelja koju čine tvrtke Swietelsky d.o.o. i Pružne građevine d.o.o..

U nastavku radnog posjeta Koprivničko-križevačkoj županiji ministar Hajdaš Dončić obišao je križevačko područje gdje je u prisustvu predstavnika Hrvatskih autocesta razgledao završne radove na dionici državne ceste DC10 između Gradeca i Križevaca. Podsjetimo, riječ je o prometnici koja se nalazi na zapadnom kraku Podravskog ipsilona i čija ukupna duljina iznosi 12,5 kilometara.

Projektom izgradnje na dionici planirano je ukupno 18 objekata, a završetak svih radova i puštanje u promet predviđeno je za proljeće 2016. godine, dok ukupna vrijednost investicije iznosi oko 500 milijuna kuna.

„Mi smo se ozbiljno uhvatili ovog projekta i gradimo. Dionica na kojoj se nalazimo za par će mjeseci biti završena, a istodobno kreće gradnja i prema Koprivnici i Bjelovaru. Ovu smo prometnicu projektirali kao brzu cestu i ona će građanima biti besplatna, a ujedno će zadovoljavati sve prometne potrebe za duže vremensko razdoblje.". - rekao je ministar Siniša Hajdaš Dončić.

Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Davor Mihovilić naglasio je kako je projekt izgradnje Podravskog ipsilona prešao u nadležnost Hrvatskih cesta  tj. napravljena je prekategorizacija u državnu brzu cestu na dionici od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog (DC 10)  tako da će istu i financirati Hrvatske ceste.