Priprema projekata iz područja integriranog prometa i urbane mobilnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Photo urbana_mobilnost_split_NSL.JPG
U petak, 07. studenog 2014. u Splitu je održan sastanak na temu „Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti“ na kojoj su, uz predstavnike Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, sudjelovali predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, HŽ Infrastrukture, Županijske uprave za ceste (SDŽ), LU Split, te Javne ustanove ReraSD za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije.

Sastanak je organizirala Splitsko – dalmatinska županije kao vodeći partner na Projektu izrade Masterplana prometnog razvoja Splitsko – dalmatinske županije, koji će se u okviru Operativnog programa Promet 2007.-2013. prijaviti za financiranje iz fondova Europske unije.

Na sastanku su stoga obavljene konačne pripreme uoči prijave, te je zaključeno kako je izrada ovakvih prometnih strateških dokumenata na razini regije značajan korak u sustavnom pristupu prometnom planiranju. Održivi prometni razvoj Splita i njegove regije, te urbane mobilnosti općenito, jedan je od prioriteta nacionalne prometne politike, a važno je naglasiti kako izrada spomenutog Masterplana otvara mogućnosti budućeg financiranja infrastrukturnih projekata iz fondova Europske unije.

Poziv za pripremu projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je 29. rujna 2014. godine kako bi financiralo izradu i doradu pripremne projektne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti, koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za nadolazeće financijsko razdoblje te osiguralo učinkovito korištenje sredstava i stratešku bazu projekata prometnog sektora za razdoblje 2014.-2020.

Podsjetimo, sektor gradske, prigradske i regionalne mobilnosti, kao važno prometno područje prvenstveno u prijevozu putnika, po prvi puta je, uz dosadašnjih pet sektora uvršten u novu Strategiju prometnog razvoja RH, koju je Ministarstvo donijelo ove godine.

Sektor je definiran ovisno o zemljopisnim različitostima u Hrvatskoj pa pokriva područje od prigradske željeznice do trajektnog povezivanja otoka s kopnom, a najveća mu je karakteristika upravo intermodalnost. Uloga Ministarstva u ovom prometnom sektoru je koordinativna i zakonodavna, i to na način da zakonodavstvom regulira i potiče javni prijevoz putnika te podupire i strateškim dokumentom osigurava podlogu za EU sufinanciranje projekata iz ovog sektora, u domeni lokalne i regionalne samouprave. Uz to, u Strategiji se koristi i regionalni pristup planiranju prometa te su definirane funkcionalne regije, temeljene na prometnoj potražnji i potrebama za razvojem pojedinih sektora prometa i prometne infrastrukture, a imajući u vidu upravo zemljopisne različitosti i prometne navike u pojedinim područjima Hrvatske. Funkcionalne regije ne podrazumijevaju niti prejudiciraju administrativna područja, već predstavljaju logičnu prometnu cjelinu koja prometno gravitira razvijenom gradskom području.