Za nadoknadu troškova rada zimske službe u Gorskom kotaru 7,5 milijuna kuna

Photo NSL MIN SKR 10-05_18.jpg
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prisustvovao je danas svečanom potpisivanju dodatka Ugovora o dodjeli sredstava za sufinanciranje rada Zimske službe na nerazvrstanim cestama Primorsko-goranske županije.

Ugovore kojima će se osigurati više od 7,5 milijuna kuna za nadoknadu troškova rada Zimske službe nastalih tijekom zimskog nevremena i obilnih padalina potpisali su predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i gradonačelnici i načelnici devet goranskih gradova i općina.

Sredstva su osigurana za gradove Čabar, Delnice i Vrbovsko te općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Skrad i Ravna Gora.

„Vremenski su uvjeti ove zime bili uistinu ekstremni. S obzirom na to da su planirana proračunska sredstva za rad zimskih službi na području Gorskog kotara bila nedovoljna, dogovoreno je kako će se svi računi koji budu veći od predviđenih naknadno podmiriti. Riječ je o dodatnim financijskim sredstvima koja na razini Republike Hrvatske iznose 15,2 milijuna kuna i koja će putem Hrvatskih cesta biti uplaćena jedinicama lokalne samouprave na području sedam županija", istaknuo je ministar Butković.

Zamjenik primorsko-goranskog župana Marko Boras Mandić zahvalio je ministru Butkoviću i Vladi na svemu dosad učinjenom za Gorski kotar ističući kako je na taj način barem djelomično ispravljena nepravda nastala zbog ukidanja Zakona o brdsko-planinskim područjima.

Načelnik Skrada i domaćin susreta Damir Grgurić istaknuo je pak kako sve napore država i lokalna zajednica u narednom razdoblju trebaju usmjeriti na razvoj i zaustavljanje depopulacije Gorskog kotara.

Podsjetimo kako je s ciljem održavanja prohodnosti na cestovnim i prometnim pravcima u 2017. godini Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za rad zimskih službi na nerazvrstanim cestama diljem Republike Hrvatske osiguralo 20 milijuna kuna. Riječ o financijskim sredstvima koja su prvenstveno namijenjena radu zimske službe na nerazvrstanim cestama koje prolaze područjima koja su uslijed većih snježnih nanosa redovito prometno izolirana, a zbog manjka namjenskih proračunskih sredstava nisu obuhvaćena planovima čišćenja županijskih uprava za ceste, kao niti planovima jedinica lokalnih samouprava. Dodjela proračunskih sredstava vrši se sukladno potrebama snijegom pogođenih gradova i općina, kao i temeljem jasno propisanih kriterija Hrvatskih cesta.  Spomenutom mjerom Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture od 2016. godine izravno pomaže jedinicama lokalne samouprave u podmirenju troškova rada zimske službe na terenu.