Informacije o postupanju Inspekcije cestovnog prometa

Photo VItic_Kockica.jpg
Inspekcija cestovnog prometa prilikom nadzora nad obavljanjem djelatnosti javnog prijevoza putnika, u četvrtak, 25. svibnja na području Grada Zagreba, privremeno je oduzela jedno vozilo radi utvrđenih nepravilnosti i nepoštivanja odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kao osnovnog zakonskog propisa koji regulira područje prijevoza putnika u cestovnom prometu. Riječ je o pravnoj osobi koja je četvrti put zatečena u prekršaju, a ranije su joj izricane mjere privremenog isključenja vozila iz prometa i izdavani prekršajni nalozi. Prekršajni sud u ime RH donio je presudu kojom su potvrđeni navodi i optužbe iz prekršajnog naloga izdanog od strane inspektora.

Ističemo kako inspekcija samostalno i neovisno provodi redovite nadzore, sukladno zakonskim ovlastima, a ukoliko utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu bez potrebne licencije, inspektori mogu koristi ovlasti koje proizlaze iz članka 109., stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Neovisnost inspektora cestovnog prometa utvrđena je Zakonom o inspekciji cestovnog prometa, a potrebno je istaknuti i odredbu koja propisuje da je inspektor samostalan te vodi postupak i donosi rješenja, što upućuje na njegovu opću neovisnost u radu, kako u vođenju postupka tako i u donošenju rješenja.

Inspekcija cestovnog prometa prema svim vozačima postupa isto, bez iznimke, neovisno o tome kojem udruženju pripada vozač nad kojim je proveden nadzor ili vozač usluge prijevoza obavlja samostalno.

Inspekcijski nadzori nad obavljanjem djelatnosti javnog prijevoza putnika provode se na cijelom području Republike Hrvatske, gdje se obavlja prijevoz putnika u cestovnom prometu. U interesu je resornog Ministarstva zaštita korisnika tih usluga i u tom smislu poduzimaju se potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita građana te pružanje usluga koje su zakonite i za krajnje korisnike najsigurnije.