Vlada prihvatila Izvješće o pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i EBRD-a, za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćeno je Izvješće o pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture te Ugovora o zajmu između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta modernizacije.

Pregovore s predstavnicima EBRD-a, koji su nastavak pokrenutog postupka za sklapanje navedenih Ugovora za financiranje projekta modernizacije HŽ  Infrastrukture (Odluka Vlade od 10. listopada 2013.), izaslanstvo RH vodilo je 16. listopada 2013. godine, a usuglašeni su stavovi o uvjetima za stupanje na snagu Ugovora o jamstvu i Ugovora o zajmu, uvjetima za povlačenje zajma, posljednjem datumu raspoloživosti zajma i ostalim financijskim uvjetima zajma.

Usuglašeni su stavovi i u pitanjima  postupka nabave, provedbe i drugim pitanjima vezanim uz praćenje Projekta, ostalim pozitivnim odredbama o Projektu, negativnim i ostalim financijskim obvezama, obvezama ispunjavanja okolišnih i socijalnih zahtjeva, o vođenju poslovanja i aktivnosti te obustavi povlačenja sredstava zajma.

Predloženi zajam, kojim se osiguravaju sredstva za financiranje provođenje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture, odnosno nabavu opreme za održavanje tračnica, ugradnju informacijskog sustava za upravljanje energetskom učinkovitošću te financiranje dijela troškova programa zbrinjavanja viška radne snage, iznosi 40 milijuna eura.

Rok otplate zajma je 15 godina, uz mogućnost počeka na otplatu glavnice od 3 godine i kamatnom stopom od 6M EURIBOR +1 posto marža, a vraćao bi se u 24 jednake polugodišnje  rate tijekom 12 godina.

Potpisivanje Ugovora o jamstvu i Ugovora o zajmu predloženo je u siječnju 2014. godine, ovisno o prihvaćanju ovog Izvješća i raspoloživosti ovlaštenih potpisnika.