Vlada: Usvojena Odluka o davanju mišljenja nadležnom državnom odvjetništvu za sklapanje nagodbe između Republike Hrvatske i društva Autoceste Zagreb – Macelj

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju mišljenja nadležnom državnom odvjetništvu za sklapanje nagodbe između Republike Hrvatske i društva Autoceste Zagreb – Macelj d.o.o. Zagreb.

Predmetnom Odlukom prihvaća se mišljenje Državnog odvjetništva RH o sklapanju nagodbe s društvom  Autocesta Zagreb - Macelj (AZM), na način da će Republika Hrvatska priznati AZM - u ukupan iznos od 69.000.000,00 kuna koji bi se platio do 31. siječnja 2015. godine, a AZM isplatiti Republici Hrvatskoj iznos od 7.253.103,88 EUR, plativo u kunama do 31. siječnja 2015. godine. Nadalje, AZM će povući tužbu podnesenu protiv Republike Hrvatske pred ad hoc arbitražnim sudom i odreći se tužbenog zahtjeva. Troškove arbitražnog postupka stranke će snositi u jednakim dijelovima.

Podsjetimo, AZM je protiv Republike Hrvatske pokrenuo arbitražni postupak te je podnesen tužbeni zahtjev kojim se traži da Republika Hrvatska isplati iznos od 49.185.837,46 kuna sa zakonskim zateznim kamatama počevši od 13. listopada 2009. godine do isplate, a što prema procijeni od 31. siječnja 2015. godine iznosi ukupno 87.079.549,92 kune. Uz to se zahtijevala i nadoknada budućih troškova arbitražnog postupka.

Predmet spora je zahtjev za povrat iznosa na ime poreza kojeg su Autoceste Zagreb - Macelj platile Ministarstvu financija Poreznoj upravi, odnosno bile ovršene, temeljem rješenja Porezne uprave, od 13. lipnja 2008. godine.

Istodobno, društvo Autocesta Zagreb - Macelj duguje Republici Hrvatskoj iznos od 7.253.103,88 EUR s osnove obveze povrata doprinosa za pad prometa (TSCA doprinos) isplaćenog temeljem ugovora o doprinosu za pad istog.

Sukladno ugovornim odrednicama ne postoji mogućnost prijeboja, te je svaka ugovorna stranka dužna platiti prema izračunu.