Vlada: Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste za kreditno zaduženje

Photo hac porta.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja: Sberbank d.d. Zagreb i Sberbank of Russia, Moskva, te Odluku o davanju državnog jamstva u korist spomenute zajednice ponuditelja za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o. radi financiranja Plana poslovanja za 2013. i 2014. godinu, a u iznosu od 150.000.000,00 eura.

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u potpunosti je provelo pregovarački postupak, a prema kriteriju najniže cijene kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Zajednice banaka Sberbank d.d. Zagreb i Sberbank of Russia, Moskva.