Vlada: Usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim cestama d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2014. godinu. Na mreži državnih cesta predviđaju se aktivnosti investicija društva Hrvatske ceste d.o.o. u vrijednosti od 2.205.414.000,00 kuna od čega je 1.614.464.000,00 kuna predviđeno kao investicije u državne ceste, a 937.000.000,00 kuna za investicijsko održavanje (307.000.000,00 kuna za provedbu programa betterment II te  630.000.000,00 kuna za izvanredno održavanje. Planom je predviđeno sufinanciranje županijskih uprava za ceste sa 120.000.000,00 kuna, izrada studijske dokumentacije i aktivnosti razvojne pripreme  sa 6.000.000,00 kuna te za redovno održavanje 420.000.000,00 kuna.

Najznačajnije aktivnosti iz Plana su D1 Majdan - Jamani - Klis (Grlo) - izgradnja drugog kolnika brze ceste Solin - Klis - Sinj (D1) na dionicama: Majdan - Jamani i Jamani - Klis (Grlo), duljine 4,5 km. Završetak projektiranja i ishođenja dozvola te planirani početak gradnje Državna ceste D403, Čvor Škurinje – luka Rijeka. Početak gradnje istočne obilaznice Vinkovaca, početak gradnje obilaznice Zaprešića, završetak gradnje dionice Rujevica – Marišćina, završetak gradnje dionice Stobreč – Dugi Rat – Omiš, početak gradnje brze ceste Virovitica – Suhopolje te priprema projekata za sufinanciranje iz sredstava europskih fondova.

Vlada je usvojila i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim cestama d.o.o. na Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2013. Godinu. Tijekom godine na snazi je privremeni Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2013. godinu, koji je donijela Uprava Društva i odobrio Nadzorni odbor, sukladno kojem se postupalo i realiziralo gotovo 90 posto.

Planom su predviđene aktivnosti investicija društva Hrvatske ceste d.o.o. u vrijednosti od 1.696.728.000,00 kuna od čega je 878.851.000,00 kuna kao investicije u državne ceste, a iznos od 817.877.000,00 za investicijsko održavanje (275.500.000,00 kuna za provedbu programa betterment II, investicijsko ulaganje u županijske i lokalne ceste 124.000.000,00 kuna, izvanredno održavanje 418.377.000,00 kuna i sufinanciranje županijskih uprava za ceste sa 123.210.000,00 kuna). Za izradu studijske dokumentacije i aktivnosti razvojne pripreme izdvojeno je  3.500.000,00 kuna, a za aktivnosti redovnog održavanja 405.000.000,00 kuna. Najznačajnije aktivnosti iz Plana bile su izgradnja dionice Sv. Kuzam – Križišće, gradnja drugog kolnika brze ceste Solin - Klis - Sinj (D1) na dionici Majdan – Jamani, gradnja dionice Rujevica – Marišćina, projektiranje mosta preko Save i brze ceste Okučani - granica BiH, gradnja dionice Plano – Split - državna cesta D8, gradnja dionice Stobreč – Dugi Rat – Omiš i gradnja južne obilaznice oko Osijeka.