Predstavljen projekt izrade Prometnog modela Republike Hrvatske

Photo projekt_izrade_prometnog_modela_nsl.jpg
U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture danas je predstavljen projekt izrade Prometnog modela, koji se po prvi puta izrađuje u Republici Hrvatskoj, a koji će dati pregled postojeće situacije kretanja putnika i roba u svim vidovima prometa te znanstvenu potvrdu strateških promišljanja razvoja prometnog sustava Republike Hrvatske u budućnosti, kao i prometnih događanja u tom sustavu.

Na temelju postavljene analize stanja prometnog sustava, moći će se raditi različite projekcije, odnosno postavljati scenariji razvoja prometnog sustava ili pojedinog prometnog sektora i na temelju tih projekcija moći će se odrediti prioriteti za postizanje funkcionalnog i dostupnog prometnog sustava, koji će istovremeno biti utemeljeni i u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske.

Kratki osvrt na proces izrade Strategije prometnog razvoja, a čiji je dio i izrada Prometnog modela, dala je Dubravka Đurkan Horvat, načelnica Sektora za fondove EU. „Ova dva dokumenta činit će osnovu prometnog planiranja i financijski opravdanih i racionalnih ulaganja u sve segmente prometa što će pridonijet postizanju nacionalnih gospodarskih i socijalnih razvojnih ciljeva, promicanju međuregionalne razmjene, regionalnog razvoja, olakšavanju trgovinskih tokova i zadovoljenju potreba za mobilnošću stanovnika.“, rekla je Đurkan Horvat i dodala kako će izrada Prometnog modela trajati dvije godine, a zatim će se na temelju rezultata koje će dati pristupiti reviziji Strategije prometnog razvoja. „U tom trenutku će Hrvatska imati potpuni nacionalni strateški dokument prometnog sektora koji se temelji na kompletnim i točnim prometnim podacima.“, zaključila je Đurkan Horvat.

Ciljeve projekta predstavio je Uwe Reiter, voditelj projektnog tima konzorcija koji čine PTV Transport Consult GmbH iz Njemačke s tvrtkama INECO Ingeniería y Economía del Transporte iz Španjolske, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. iz Slovenije te Promel  Projekt d.o.o. i Građevinski fakultet iz Zagreba. Kao podizvođači u projektu sudjeluju DRI upravljanje investicij d.o.o. iz Slovenije te Institut Ivo Pilar iz Hrvatske.

Voditelj projektnog tima objasnio je kako će Model sadržavati relevantne fizičke komponente za sve vidove putovanja putnika i roba (kao što su broj vozila na promatranim dionicama, tehničke karakteristike tih dionica, karakteristična vozila, značaj tipa državna/lokalna i sl.) u cestovnom, željezničkom, javnom gradsko-prigradskom, pomorskom, riječnom i zračnom prometnom sustavu Republike Hrvatske s projekcijama u 2020., 2030. i 2040. godini.

Projekt u ukupnom trajanju od dvije godine bit će proveden kroz dva temeljna radna koraka kojeg čini prikupljanje i analiza podataka s terenskim istraživanjima te izrada prometnog modela. Razvoj prometnog modela bazirat će se na tehnikama modeliranja, metodama simuliranja i operativnih istraživanja u formi 4-stupanjskog multimodalnog modela obuhvaćajući sve vidove prometa, a kroz projekt će se raditi još i aktivnosti prikupljanja podataka, analize dostupnih podataka iz područja prometne infrastrukture za sve prometne sustave, ankete o mobilnosti, istraživanja izbora korištenja prometnog sredstva u teretnom prijevozu, analiza postojećeg prometnog sustava, stvaranje modela potražnje za teretni promet, za putnički promet i modela prometne mreže za postojeću i planiranu prometnu mrežu.

Nacionalni prometni model Republike Hrvatske, zajedno sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske provodi se u okviru Operativnog programa Promet 2007.-2013., njegova vrijednost je 1.027.000 eura, a korisnik projekta je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

FOTOGALERIJA