HAC i ARZ korigirali cjenike cestarina na autocestama

Photo hac porta.jpg
Hrvatske ceste d.o.o. i ARZ d.d. završili su korekcije cjenika za naplatu cestarine na autocestama kojima upravljaju i korigirani cjenici u primjenu će biti od 28. travnja. Ovime su ispravljeni nedostaci  izračuna cijena dionica naplate autocesta nastali u tada važećem HAC-ovom cjeniku iz 2004. godine i ARZ-ovom iz 2008. godine, a koji su uočeni prilikom posljednjeg poskupljenja cestarinu, u lipnju 2012. godine. Pristupilo se detaljnoj analizi te je proveden ponovni izračun svih iznosa cestarine za svaku pojedinu dionicu autoceste i za sve skupine vozila.

Duljina dionice za novi izračun cijena cestarine preuzeta je iz sustava Baze cestovnih podataka HAC-a, a duljine dionica  dobivene su geodetskim snimanjem na terenu. Geodetska izmjera dionica dovršena je 2013. godine. Predmetnom izmjerom utvrđeno je da nije bilo odstupanja u ukupnoj duljini svih autocesta, ali je prilikom izračuna duljina pojedinih dionica u prošlosti dolazilo  do razlika u metodologiji  određivanja početne i završne točke pojedinih dionica ( npr. ulazni krak, izlazni krak, središte čvora itd.) te je iz tog razloga došlo do predmetnih odstupanja u duljinama pojedinih dionica. Metodologija utvrđivanja visine cestarine propisana je Pravilnikom o cestarini NN 130/13, a sve sukladno članku 9. Zakona o cestama NN 84/11 i 54/13.

Korekcijom cjenika visina cestarine na većini dionica autocesta biti će korigirana. Od ukupno 3065 cijena za sve dionice i sve skupine na autocestama u nadležnosti HAC-a (A1, A3, A4, A5 i A10),  737 se neće mijenjati, 1482 će se smanjiti, a 846 povećati. Na autocestama u nadležnosti ARZ-a (A1 i A6) također će većina cijena biti korigirana, tako da će se od ukupno 780 cijena njih 164 smanjiti, 452 povećati dok će 164 ostati iste.

Usporedba starih i novih cijena cestarina za I skupinu vozila
Dionica Stara cijena Nova cijena
A1 Zagreb-Dugopolje (Split) 181 kuna 174 kune
A1 Zagreb-Karamatići (Ploče) 228 kuna 222 kune
A6 Zagreb-Rijeka 69 kuna 70 kuna
A3 Zagreb-Lipovac 121 kuna 122 kune

Novi korigirani cjenik počet će se primjenjivati 28.04.2014. godine u 6,00 sati. Sve informacije o novim korigiranim cijenama  cestarine na pojedinim dionicama nalaze se na web stranicama HAC-a, ARZ-a i HAC ONC-a, a detaljnije informacije o promjenama cijena mogu se dobiti i na besplatnom info telefonu 0800 0422 i 0800 0111.