Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini.

Usvojena je i Odluka o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2016. godini.

Donošenjem predmetnih Odluka osigurat će se financijska sredstva u iznosu od 80.000.000,00 eura za potrebe podmirenja kreditnih obveza (glavnice) u iznosu od 525.500.850,00 kuna, te za financiranje investicijskih projekata u iznosu od 74.424.910,00 kuna, sukladno Financijskom planu društva Hrvatske ceste d.o.o. za 2016. godinu.

Kredit se izdaje s kamatnom stopom koja je promjenjiva, u visini 6M EURIBOR-a + fiksna marža od 3,75 p.p. godišnje, uz rok otplate od 10 godina, uključujući 3 godine počeka. Isti se otplaćuje u 15 jednakih polugodišnjih rata uz zateznu kamatu u visini 2 p.p. iznad redovne. Agentska naknada iznosi 10.000 eura godišnje dok je instrument osiguranja 100% jamstvo RH.

Istaknimo pritom kako su Hrvatske ceste d.o.o. provele otvoreni postupak javne nabave spomenutih financijskih sredstava, pri čemu je ponuda kreditora odabrana po kriteriju najniže cijene.

Podsjetimo, društvu Hrvatske ceste d.o.o. u 2016. godini dospijeva na plaćanje 1.418.905.000,00 kuna glavnice i 418.010.000 kuna kamata po kreditima, što ukupno iznosi 1.836.915.000 kuna.

Nadalje, u 2017. godini na naplatu dolazi 228,7 milijuna eura glavnice kredita i 51,8 milijuna eura kamata kredita, s time da u prvom kvartalu 2017. godine ukupno dospijeva 505,65 milijuna kuna (cca 67,42 mil eura).