Vlada: Usvojene Odluke o kreditnom zaduženju društva Hrvatske ceste

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb, radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta te Odluku o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja projekata izgradnje državnih cesta.

Usvajanjem predmetnih Odluka osigurat će se financijska sredstva za financiranje projekata izgradnje državnih cesta u iznosu 720.964.705,00 kuna i to: Južne obilaznice Osijeka, brze ceste Virovitica - Suhopolje, brze ceste Popovec - M. Bistrica - Zlatar Bistrica - Zabok, spojne ceste Zabok - Krapina i podvožnjaka ispod željezničke pruge u Slavonskom Brodu (D423).

Kredit se izdaje na rok od 15 godina u 60 jednakih uzastopnih 3-mjesečnih rata od kojih prva dospijeva 31. ožujka 2019. godine. Kamatna stopa je promjenjiva te iznosi 4% godišnje, obračun i naplata stope tromjesečna dok je interkalarna stopa u visini redovne.

Instrumenti osiguranja su 5 bjanko mjenica, 1 zadužnica na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuće kamate, naknade i troškove, te jamstvo Republike Hrvatske.