Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO)

Postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) provodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13 i 153/13), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu (Narodne novine, broj 70/08) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08).

Sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, niže navedeni dokumenti moraju biti objavljeni na internetskim stranicama tijela koja ih izrađuju:
 
  1. Strategija / plan / program za koji se provodi SPUO
  2. Odluka o pokretanju postupka SPUO i izradi strateške studije
  3. Odluka o sadržaju Strateške studije
  4. Odluka o početku Javne rasprave
  5. Informacija o mogućem prekograničnom utjecaju prijedloga strategije/plana/programa te postupku sudjelovanja vezano uz stratešku studiju u drugoj državi
  6. Strateška studija o utjecaju na okoliš
  7. Ne - tehnički sažetak Strateške studije o utjecaju na okoliš
  8. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o provedenom postupku SPUO
  9. Završno izvješće o provedenom postupku SPUO

Strateške procjene utjecaja na okoliš (provedene ili u tijeku) za navedene dokumente:
 
 

Nacionalni plan luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja: