Održan prvi sastanak nadzornog odbora "u sjeni" za OP Promet 2007-2013

Photo nsl OPP-07---13-011.jpg

Prvi sastanak nadzornog odbora "u sjeni" za Operativni program Promet 2007-2013. godine, održan je danas u Ministarstvu, pod vodstvom  Olivera Kumrića, pomoćnika ministra te čelnika Operativne strukture i Elene Grech, voditeljice Odjela u Općoj upravi za regionalnu politiku Europske komisije , na temu  provedbe projekata u  drugoj  polovinu 2013. godine.

Ovaj je sastanak izuzetna prigoda da vas upoznamo sa trenutnim aktivnostima u segmentu priprema za korištenje strukturnih fondova i Kohezijskog fonda od dana kad će RH postati punopravna članica pa do kraja tekućeg financijskog razdoblja kao i  pripremama za iduće financijsko razdoblje, kazao je Kumrić.

Obzirom da se RH nalazi u specifičnoj fazi priprema za strukturne fondove Operativna struktura Ministarstva koristi podršku i  pomoć Europske komisije kroz korištenje  JASPERS programa i tima tehničke pomoći , a to rezultira i  jačanje kapaciteta naših krajnjih korisnika i njihovih timova koji rade na zadacima vezanim uz korištenje EU fondova.

Katarina Čop Bajde, predstavnica Operativne strukture, istaknula je kako  su započele  aktivnosti na izradi OP Promet 2014-2020. godine, te da   naši predstavnici sudjeluju na  radionicama koje organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, gdje se  upoznaju s promjenama i novim inicijativama za buduće financijsko razdoblje.

Obzirom da RH prelazi iz predpristupnog razdoblja u programsko razdoblje, predstavnici EK, JASPERS tima i ministarstava složili su se kako je u ovom trenutku nužno donijeti Nacionalnu strategiju prometnog razvitka, jer ona je preduvjet i osnova za izradu novog OP Promet.

U novom OP-u bit će obuhvaćeni svi prometni sektori, uključujući i sektor koji se odnosi na javni, integrirani, inteligentni prometni sustav u gradsko prigradskim i drugim zonama dnevnih migracija s ciljem smanjenja emisije štetnih plinova, poboljšanja ekoloških uvjeta i sl. kazala je Čop-Bajde.

Na sastanku su bili nazočni  i Matija Derk, pomoćik ministra u MRFFEU i nacionalni koordinator za program IPA, Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode, HŽ infrastruktura d.o.o i SAFU,  predstavnici ARPA-e (Agencija za reviziju sustava i programa Europske unije), Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Europske komisije, Delegacije Europske unije u Zagrebu, Operativnih struktura IPA komponenti III-b i III-c te predstavnici lučkih uprava unutarnjih plovnih putova kao krajnji primatelji pomoći.

Ovaj sastanak nadzornog odbora "u sjeni" izuzetno je važan u sagledavanju svih zadaća, problema i poteškoća tijekom priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova, rekao je Kumrić te najavio idući sastanak nadzornog odbora "u sjeni" za prosinac 2012. godine.