Ministar Hajdaš Dončić u obilasku radova na obnovi oštećene infrastrukture u Vukovarsko - srijemskoj županiji

Photo nsl z minSHD-VSZup 16-6_14.jpg
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, Siniša Hajdaš Dončić obišao je poplavom pogođena područja u Vukovarsko - srijemskoj županiji. Po dolasku u Vrbanju, ministar je sudjelovao na sastanku Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje.

Uz ministra, sastanku su prisustvovali župan Vukovarsko - srijemske županije, Božo Galić, dožupan i predsjednik Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje, Zdravko Kelić, član uprave HŽ Infrastrukture, Nikola Ljuban, član uprave Hrvatskih cesta, Jurica Krleža, član uprave Hrvatske pošte, Ivica Kranjčić, načelnik općine Drenovci, Jakša Šestić, načelnik općine Gunja, Hrvoje Lucić te načelnik općine Vrbanja, Ivica Sep.

Ministar se na sastanku detaljno upoznao s aktivnostima na sanaciji i obnovi oštećene prometne infrastrukture, a sve s ciljem što brže uspostave redovnog cestovnog, željezničkog i poštanskog prometa.

U razgovoru s načelnicima poplavljenih općina, ministar Hajdaš Dončić istaknuo je važnost suradnje lokalnih vlasti s trgovačkim društvima iz resora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a koja sudjeluju na sanaciji i obnovi oštećene cestovne infrastrukture. Naime, prema prvim procjenama, ukupna šteta na 22 kilometra cesta i objekata u Vukovarsko - srijemskoj županiji iznosi 35.000.000,00 kuna pri čemu su najveća oštećenja zabilježena na slijedećim dionicama državnih, županijskih i lokalnih cesta: D214 Posavski Podgajci - granični prijelaz Gunja, Ž4232 D214 - Rajevo Selo, L46053 Rajevo Selo - Palež - Gunja do D214, Ž4230 Vrbanja - D214 te Ž4230 Strošinci - granica RH. Tako će se za sanaciju, rekonstrukciju, izgradnju novih ili obnovu postojećih prometnica i objekata na navedenim pravcima, izdvojiti više od 28.000.000,00 kuna. Analizom vrsta oštećenja ustanovljeno je da su najveće štete nastale na rubovima kolnika i bankina, nasipima bankina, jarcima, propustima te kolnim ulazima.

Član uprave Hrvatskih cesta Jurica Krleža istaknuo je da su Hrvatske ceste već započele s izradom projekata sanacije državnih, županijskih i lokalnih cesta. Pritom podsjećamo da je na izvanrednoj sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj u Županji 22. lipnja, odlučeno da će se 100 milijuna kuna interventnih sredstava Hrvatskih cesta preraspodijeliti za obnovu javnih i nerazvrstanih cesta na području zahvaćenom poplavama. Riječ je isključivo o županijskim i lokalnim cestama, dok će se sanacija i obnova državnih cesta financirati iz redovitih sredstava Hrvatskih cesta.

Načelnici stradalih općina istakli su važnost otvaranja poštanskih ureda Hrvatske pošte s posebnim naglaskom na otvaranje ureda u Rajevu Selu. Ministar je istaknuo da je u tijeku ubrzana obnova i otvaranje poštanskih ureda i dodao kako će Hrvatska pošta uložiti dodatne napore kako bi se u idućih mjesec dana otvorili i preostali poštanski uredi. Naime, valja istaknuti, da su zahvaljujući iznimnom trudu djelatnika Hrvatske pošte, dosad otvoreni slijedeći poštanski uredi: 32254 Vrbanja, 32257 Drenovci , 32258 Posavski Podgajci i 32255 Soljani.

Do otvaranja poštanskog ureda u Gunji, sva će se podizanja pošiljaka za općine Gunja i Rajevo Selo obavljati u poštanskom uredu Drenovci. Procedura i način dostave, odnosno isplate novčanih sredstava, prilagođena je svim građanima na poplavom pogođenim područjima. Tako će se isplata sredstava na kućnu adresu primatelja organizirati sukladno informacijama o privremenom boravištu pojedinog primatelja.

Prilikom posjete općini Drenovci, ministar Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je važnost obnove pruge Vinkovci-Gunja i njezinu ulogu za odvijanje teretnog prometa. Naime, najveće štete u ukupnom iznosu od 4.000.000 kuna, zabilježene su na regionalnoj pruzi R105 Vinkovci - Drenovci  DG, dionici pruge IDOR 622 DRENOVCI – DRENOVCI D.G., pri čemu su najteža oštećenja nastala uslijed odnošenja materijala s gornjeg i dijelom donjeg ustroja (nasipa) pruge.

S ciljem što brže uspostave željezničkog prometa, djelatnici HŽ Infrastrukture pristupili su sanaciji poplavljene dionice, tako da je dosad sanirano ukupno 17 točaka. Potrebno je obnoviti još 120 metara pruge, točnije nasipa, a za čiji je projekt sanacije u tijeku pregled i ocjena prikupljenih ponuda potencijalnih izvođača radova. Po svršetku sanacije nasipa, na dijelu pruge do stajališta Gunja, u duljini cca 1000 m, potrebno je izvršiti dopunu zastornog materijala, strojno reguliranje kolosijeka i planiranje zastorne prizme.

Predviđa se da će se sa svim radovima završiti do 27. lipnja kako bi se pruga po svršetku svih radova mogla pustiti u redovni promet.

U nastavku obilaska, ministar Siniša Hajdaš Dončić obišao je općinu Gunja i Rajevo Selo, gdje se  direktnim uvidom na terenu i razgovorom s lokalnim stanovništvom uvjerio u katastrofalne posljedice svibanjskih poplava.