Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na 59. sjednici usvojila prijedloge Odluka o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za kreditno zaduženje za financiranje investicija namijenjenih osuvremenjivanju i izgradnji željezničke infrastrukture, kao i o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja.

Donošenjem navedenih Odluka HŽ Infrastrukturi će se osigurati financijska sredstva u iznosu od 48 milijuna eura, uz uvećanje za  kamate i troškove, za financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture i to kreditnim zaduženjem za projekte kojima se osigurava sigurnost i neometano odvijanje željezničkog prometa te obnova kritičnih točaka i dionica pruga na kojima se odvija velika količina prometa, a koje nije moguće financirati sredstvima EU.

Kako bi se osigurala nedostatna sredstva za financiranje spomenutih investicija predviđenih u Planu investicija HŽ Infrastrukture, potrebno je osigurati iznos od 355,2 milijuna kuna, a što će se omogućiti navedenim kreditnim zaduženjem s rokom otplate od deset godina, uz poček od tri godine i fiksnom kamatnom stopom u iznosu od 2,92% godišnje, uz jamstvo Republike Hrvatske.