Vlada RH: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti za kreditna zaduženja društvu Hrvatske autoceste

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke kojima će se osigurati financijska sredstva za uredno servisiranje dijela dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste, u iznosu od 200 (2X100) milijuna EUR-a.

Konkretno, usvojenim Odlukama osigurat će se financijska sredstva za podmirenje obveza otplata glavnica kredita koje dospijevaju od svibnja do rujna 2017. godine.

Kreditna zaduženja  (Grupa I i Grupa II) se izdaju na rok od 10 godina uz 4 godine počeka i 6 godina otplate. Kamatna stopa je promjenjiva, u visini 6M EURIBOR + marža od 3,5% dok je instrument osiguranja jamstvo Republike Hrvatske.

Podsjetimo kako Hrvatske autoceste iz vlastitih prihoda i naknade iz goriva ne mogu u potpunosti podmiriti otplate glavnica koje dospijevaju u 2017. godini te je iste potrebno refinancirati.

Isto tako, Hrvatskim autocestama sukladno obvezama iz ugovora o kreditima, u ovoj godini dospijevaju na naplatu glavnice kredita u ukupnom iznosu od 4.817 mlrd. kuna (633 mil. EUR-a). Pritom je za podmirenje dugovanja po otplatama glavnica u 2017. godini potrebno osigurati nove kredite za refinanciranje otplata u iznosu od 546.9 milijuna EUR-a.