U Ljubljani održan sastanak skupine prioritetnog područja 1B Dunavska strategija - Unapređenje mobilnost i intermodalnosti prometa - ceste, željeznice, zrak

Photo nsl MPPI-1B SLO 25-4_13.jpg
Sastanak upravljačke skupine prioritetnog područja 1b - Unapređenje mobilnost i intermodalnosti prometa - ceste, željeznice, zrak održavao se 24. i 25. travnja u Ljubljani u organizaciji Strategije Europske unije za dunavsku regiju, a okupio je predstavnike zemalja članica, Europske komisije (DG Regio i DG Move) i Central European Initiative (CEI).

Jedna od ključnih točaka sastanka bila je dodjela Pisama preporuke za projekte, koje upravljačka skupina prioritetnog područja 1B smatra iznimno važnim za dunavsku regiju te im daje svoju punu podršku.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić upravljačkoj skupini prioritetnog područja 1B iskazao je interes za dodjelu Pisma preporuke za 17 projekata i to iz željezničkog, cestovnog i zračnog sektora, te po prvi put, jednog projekta iz pomorskog sektora.

Davanje preporuke za projekt iz pomorskog sektora svojevrsni je presedan budući projekti iz pomorskog sektora nisu predviđeni opisom prioritetnog područja. Na poticaj Republike Hrvatske, upravljačka skupina odlučila je da se to mora izmjeniti jer su Jadransko more (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina) i Crno more (Rumunjska) dio dunavske regije, a projekti iz pomorskog sektora važni su za razvoj regije i intermodalnost prometa, te bi se sukladno tome trebali ravnopravno razvijati.

U ime Republike Hrvatske Pisma preporuke, koje je upravljačka skupina potvrdila, preuzela je Katarina Čop Bajde, načelnica Sektora za EU fondove i međunarodnu suradnju.

Projekti koji su dobili potporu upravljačke skupine B Strategije Europske unije za dunavsku regiju su:
 1. Izgradnja nove dvokolosječne pruge na dionici željezničke pruge Goljak-Skradnik (dokumentacija i radovi)
 2. Priprema projekta i ostale projektne dokumentacije za nadogradnju i izgradnju drugog kolosjeka i izgradnju nove dvokolosječne pruge na poddionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac
 3.  Nadogradnja i izgradnja drugog kolosjeka I izgradnja nove dvokolosječne pruge na poddionici željezničke pruge Hrvatski Leskovac-Karlovac
 4. Nadogradnja i izgradnja drugog kolosijeka na željezničkoj liniji Dugo Selo-Križevci
 5. Izradnja projekta i ostale projektne dokumentacije za nadogradnju i izgradnju drugog kolosijeka na željezničkoj pruzi Križevci-Koprivnica državna granica (Mađarska)
 6. Nadogradnja i izgradnja drugog kolosijeka na željezničkoj pruzi Križevci-Koprivnica -državna granica (Mađarska)
 7. Izgradnja nove pruge za prigradski promet na dionici Gradec-Sv. Ivan Žabno
 8. Izrada projekta i ostalih projektne dokumentacije za nadogradnju i obnovu željezničke pruge na Dugom Selu Novska-poglavlje Dugo Selo-Novoselec
 9. Nadogradnja i obnova željezničke pruge na željezničkoj pruzi Dugo Selo-Novska, dionica Dugo Selo-Novoselec
 10. Priprema projekta i ostale projektne dokumentacije za nadogradnju i obnovu željezničke pruge Dugo Selo- Novska, dionica Novoselec-Novska (faza II i III)
 11. Nadogradnja i obnova željezničke pruge Dugo Selo - Novska, dionica Novoselec-Novska
 12.  Izgradnja drugog kolosijeka i izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo – Novska, dionica Dugo Selo-Novoselec
 13. Brza cesta: granica Mađarska-Virovitica-Okučani-granica Bosna i Hercegovina
 • Most preko Save
 • II Faza: spojna cesta od graničnog mosta na rijeci Savi do Čvora 2 (D5)
 • III Faza: spojna cesta od Čvora 2 (D5) do čvora Okučani na A3
 1. Prometni sustav Grada Zadra: Inteligentni prometni sustav (ITS) i rekonstrukcija prometnica u Gradu Zadru (I. faza)
 2. Integrirani prometni sustav za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko - zagorsku županiju
 3. Razvoj zračne luke Dubrovnik
 4. Unaprijeđenje i modernizacija podataka hidrografske djelatnosti kroz istraživanja novim tehnologijama te izradu novih elektroničkih karata Jadrana i formiranje pomorskog informacijskog sustava (pomorski katastar i MSDI)