Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Lučke uprave Osijek radi financiranja projekta „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Osijek za kreditno zaduženje kod Splitske banke d.d., Split, radi financiranja projekta „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“.

Usvojena je i Odluka o davanju državnog jamstva u korist Splitske banke d.d., Split, za predmetno kreditno zaduženje, sa svrhom financiranja izgradnje terminala u Osijeku.

Donošenjem ovih Odluka osigurat će se financijska sredstva za financiranje projekta u visini od 1.729.286,35 EUR-a, uvećana za pripadajuće kamate, naknade i troškove.

Radi se, podsjetimo, o prvom projektu razvoja riječnih luka u Republici Hrvatskoj za koji je odobreno sufinanciranje iz EU fondova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 130,5 milijuna kuna, a iz Kohezijskog fonda isti će se financirati sa iznosom od cca 100 milijuna kuna.

Radovi na terminalu obuhvaćaju izgradnju obalne građevine (dužine 240 m s 2 veza), pristupne ceste, željezničkog kolosijeka, kranske staze, usipnog koša te lučke infrastrukture. Realizacijom projekta povećat će se udio riječnog prometa u odnosu na ostale vidove prometa u RH, osigurat će se bolja dostupnost Osječko-baranjske županije, te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.

Početak radova na terminalu predviđen je za drugi kvartal 2018. godine, a završetak tijekom 2021. godine.