Vlada: Usvojene odluke o davanju suglasnosti za kreditna zaduženja i državna jamstva društvu Hrvatske autoceste

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb te Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste radi financiranja izgradnje autocesta iz Plana građenja i održavanja autocesta za 2008. godinu.

Predmetnim Odlukama daje se suglasnost društvu Hrvatske autoceste za treći reprogram kredita odobrenog 12. prosinca 2008. godine radi financiranja izgradnje autocesta iz Plana građenja i održavanja autocesta za 2008. godinu u iznosu od 70.000.000,00 eura.

Zagrebačka banka d.d. odobrila je na zahtjev Hrvatskih autocesta reprogram dospijeća glavnice za dodatne dvije godine, do 12. prosinca 2016. godine. Ponuđeni uvjeti reprograma povoljniji su od postojećeg ugovora (6M EURIBOR + 4,20 p.p.) dok kamatna stopa odobrenog reprograma iznosi 6M EURIBOR + 4,05 p.p..

Na sjednici je usvojen i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste, za kreditno zaduženje kod zajednice banaka: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza te Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist zajednice banaka: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste.

Predloženim Odlukama daje se suglasnost društvu Hrvatske autoceste za kreditno zaduženje u iznosu od 150 milijuna eura, a u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza.

Kredit se izdaje s rokom trajanja od 7 godina, uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 6M EURIBOR-a + 4,25 p.p. Instrument osiguranja je državno jamstvo.