Vlada: Usvojeno Izvješće o provedenim aktivnostima na sanaciji šteta nastalih uslijed poplava u Vukovarsko - srijemskoj županiji iz nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Photo sjednica_vlade1_1305.jpg.688x388_q85_crop_upscale.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na danas održanoj sjednici usvojila Izvješće o provedenim aktivnostima na sanaciji šteta nastalih uslijed prošlogodišnjih katastrofalnih poplava na području Vukovarsko – srijemske županije. Naime, na sjednici su iznesene radnje poduzete u resoru Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a koje se odnose na sanaciju šteta nastalih na cestovnoj infrastrukturi, željezničkoj infrastrukturi, elektroničko-komunikacijskoj infrastrukturi te u poštanskom prometu.

U dijelu koji se odnosi na sanaciju cestovne infrastrukture, istaknuto je kako je Komisija za donošenje odluka o obnovi oštećenih cesta do sredine siječnja 2015. godine pripremila i donijela 25 Odluka za obnovu cesta u ukupno procijenjenoj vrijednosti od 82.185.551,41 kuna bez PDV-a. Predmetnim Odlukama obuhvaćena je obnova svih oštećenih prometnica na području Vukovarsko-srijemske županije jer, naime, samo na području ove županije treba sanirati 111,29 kilometara cesta i to 48,67 kilometara javnih (državne ceste 8,30 km, županijske ceste 19,46 km i lokalne 20,91 km) te 62,52 kilometara nerazvrstanih cesta. Financijska sredstva za provedbu Programa obnove cestovne infrastrukture predviđena su u iznosu od 95.300.000,00 kuna bez PDV-a.

Istaknimo pritom da su planirana interventna sredstava realizirana u iznosu od 2.524.101,40 kuna bez PDV-a i to kroz izvođenje hitnih građevinskih radova na cestama, zbrinjavanje otpada i uginule stoke te prijevoza u cilju omogućavanja cestovnih komunikacija.

Od većih investicija u sustav državnih cesta valja istaknuti radove na sanaciji državne ceste D214, pri čemu ukupno ugovorena vrijednost istih iznosi 9.082.114,40 kuna bez PDV. Vrijednost do sada izvedenih radova iznosi 2.508.826,60 kn bez PDV pri čemu se njihov završetak očekuje u lipnju.

Recimo i to da je završena provedba svih natječaja za projektiranje obnove javnih i nerazvrstanih cesta po hitnom postupku te da će sanacija dionica cesta unutar naselja pratiti završetak radova na obnovi obiteljskih kuća. Predviđa se kako će  aktivnosti u vezi obnove oštećenih nerazvrstanih cesta biti završene do mjeseca rujna 2016. godine, odnosno mjesec dana prije isteka roka iskoristivosti uplaćenih financijskih sredstava, odnosno doprinosa EU.

Od investicija u obnovu željezničke infrastrukture na poplavom pogođenim područjima Vukovarsko-srijemske županije, treba istaknuti radove na sanaciji pruge R 105 Vinkovci – Drenovci – DG, dionica Drenovci – Gunja – DG. Izvedeni su radovi sanacije pružnog gornjeg ustroja te pružnih građevina, pri čemu vrijednost istih iznosi 2.500.000,00 kuna.

U dijelu elektroničko-komunikacijske infrastrukture istaknimo da je HAKOM do sada na području Vukovarsko-srijemske županije uložio je 947.778,78 kuna. Ulaganja se odnose na izgradnju infrastrukture za širokopojasni pristup internetu. Također, u okviru Programa potpora za razvoj širokopojasnog pristupa internetu u područjima od posebne državne skrbi, u razvoj i obnovu infrastrukture na područjima pogođenim poplavama („Cvelferija“) uloženo je 2.647.349,00 kuna. Nadalje, u dijelu programa namijenjenog aplikacijama i krajnje korisničkim uređajima, uloženo je oko 1.000.000,00 kuna u aplikacije e-škola.

I Hrvatska pošta je poduzela čitav niz radnji na poplavom pogođenim područjima. Istaknimo pritom najznačajnije: ukidanje plaćanja naknade za uplate Crvenom križu i Caritasu; pomoć oko prijevoza Ministarstvu socijalne politike i mladih, Crvenom križu, Hrvatskom Caritasu te državnim institucijama (prevezeno je 445 530 kilograma tereta te je prijeđeno više od 44 000 kilometara); besplatno slanje 1600 pismovnih pošiljaka, doniranje više od 1.000 kutija zapakirane pomoći; zaprimanje pošiljaka (paketa) humanitarnog karaktera u poštanskim uredima bez poštarine; isplata novčane pomoći Hrvatskog Crvenog križa stradalima  putem Hrvatske pošte; obnova kuća zaposlenicima Hrvatske pošte.