Vlada RH: Usvojen zaključak o postupku realizacije Projekta rekonstrukcije križanja državnih cesta DC8 i DC512 te županijske ceste ŽC6197 u Gradu Makarskoj

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada Republike Hrvatske, temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, na današnjoj sjednici održanoj u Splitu donijela je Zaključak kojim podupire realizaciju Projekta rekonstrukcije križanja državnih cesta DC8 i DC512 i županijske ceste ŽC6197 u Gradu Makarskoj.

Ovim Zaključkom zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da poduzme potrebne aktivnosti za uvrštavanje Projekta u Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Aktivnostima vezanim za provedbu ovog projekta koordinirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok će nositelj projekta biti društvo Hrvatske ceste d.o.o..

Državna cesta DC8 je glavna duž obalna prometnica koja povezuje sjeverni i južni Jadran. Na nju se vežu svi ulazi/izlazi gradova i ostalih mjesta na jadranskoj obali te zbog svog položaja i značaja ova cesta ujedno predstavlja i osnovnu vezu svih priobalnih naselja s prometnom mrežom državnih cesta i autocesta.

Tako i grad Makarska svoju vezu s ostalim gradovima i općinama ostvaruje preko državne ceste DC8 koja se proteže uz sjeveroistočni rub grada gdje se mogu izdvojiti dva glavna ulaza/izlaza u centar grada: zapadni i istočni. Državna cesta DC8 je prometnica koja je opterećena kako lokalnim gradskim tako i značajnim tranzitnim prometom.

Raskrižje na istočnom ulazu u centar grada koriste uglavnom vozači koji dolaze državnom cestom DC8 iz smjera Dubrovnika i izlaza Karamatići s autoceste A1, te vozači iz smjera Vrgorca i Ravče tj. s državne ceste DC512. Upravo zbog križanja dviju državnih cesta istočni ulaz/izlaz u Makarsku opterećen je intenzivnim prometnim tokovima što rezultira nezadovoljavajućom razinom usluge raskrižja.

Dodatnu otegotnu okolnost čini i geometrijski „X“ oblik raskrižja što otežava izvršenje pojedinih manevara skretanja vozilima većih dimenzija. U postojećem stanju ovo je četverokrako raskrižje sa svjetlosnom signalizacijom te se prema sigurnosnim i prometnim potrebama isti treba izgraditi kao denivelirano križanje DC8 i DC512, te ŽC6197.

Ovakvo prometno rješenje u trenutnom stanju ne zadovoljava prometne potrebe, osobito u turističkoj sezoni. Projekt ima za cilj povećati propusnu moć i razinu usluge.

Ukupna procijenjena vrijednost realizacije Projekta je 21 milijun kuna, od čega je 700.000,00 kuna procjena troška izrade projekta sa upravnim postupkom. Početak postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije planiran je u 2018. godini.