Svečano potpisivanje ugovora za razvojne projekte u luci Rijeka

Photo NSL MIN LUR 19-04_18.jpg
Središnji događaj upriličen je i potpisivanjem drugog Ugovora za izvođenje radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“ u vrijednosti od 35,556 milijuna eura od čega se s 85 posto sufinancira sredstvima Europske unije, odnosno iz financijskog instrumenta CEF-a, a preostalih 15 posto nacionalnim sredstvima.

Riječ je  o opsežnom zahvatu koji će se izvoditi u tri faze, a u sklopu kojeg će se napraviti rekonstrukcija postojećih  kolosijeka u kolodvoru Rijeka Brajdica, izgraditi četiri nova kolosijeka na kontejnerskom terminalu, rekonstruirati postojeća i izgraditi nova kontaktna mreža i signalno sigurnosni i telekomunikacijski uređaji. Isto tako, proširiti će se postojeći  tunel Sušak i izgraditi novi izvlačnjak u proširenom tunelu. Također, u planu je i ugradnja kompletne nove kolodvorske rasvjete. Svi ovi radovi znatno će povećati kapacitete kolodvora Brajdica i kontejnerskog terminala te zasigurno pridonijeti razvoju Luke Rijeka, kao i povećanju teretnog prijevoza željeznicom. Ugovor su potpisali ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, Ivan Kršić, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o., Time Vadnal, direktor tvrtke Kolektor Koling d.o.o., u ime zajednice ponuditelja i Hamed Ramić, direktor, Euro-Asfalt d.o.o. Treba istaknuti da je riječ o izvođačima radova koji su izabrani u postupku i provedbi javne nabave Lučke uprave Rijeka kao javnog naručitelja.
              
Ne manje važno za intermodalni razvoj riječke luke predstavlja  i potpisivanje Sporazuma  o uređenju međusobnih odnosa pri izvođenju radova u sklopu projekta „Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica“ u svrhu izgradnje novog izvlačnjaka. Ovaj sporazum potpisali su gradonačelnik Grada Rijeke, Vojko Obersnel i Ivan Kršić, predsjednik uprave HŽ infrastrukture d.o.o. Potpisnici ovog sporazuma omogućuju nesmetanu organizaciju gradskog života tijekom izvođenja radova u narednom periodu.

Period investicijskog ciklusa u luci Rijeka završava krajem 2020. odnosno 2021. godine. do kada je predviđena realizacija šest razvojnih projekata financirana od strane europskog fonda CEF u ukupnom ulaganju u iznosu od 115,5 milijuna eura. Važno je naglasiti da cjelokupni investicijski ciklus za spomenuti period ne uključuje samo realizaciju europskih projekata i spomenuta ulaganja, već i realizaciju kapitalnih projeata koji su u tijeku. U prvom redu, do 2021. Očekuje se realizacija nekoliko strateških projekata; izgradnja Zagreb deep sea kontejnerskog terminala u okviru Obnove riječkog prometnog pravca, investicija u spojnu cestu D403 kombiniranim financiranjem sredstava iz europskih fondova i državnog proračuna i konačno, investicija budućeg koncesionara na novom kontejnerskom terminalu u prekrcajnu opremu što će imati veliki utjecaj na kapacitete i učinkovitost luke Rijeka u prekrcaju kontejnera i značajan povećanje udjela željezničkog prijevoza kontejnera na željezničkom pravcu.

Dana 19. travnja 2018. u 13.00 sati u Mramornoj dvorani Guvernerove palače u Rijeci, uz nazočnost ministra mora, prometa i infrastrukture, Olega Butkovića, Lučka uprava Rijeka označila je početak novog velikog investicijskog ciklusa na riječkom lučkom području svečanim potpisivanjem ugovora za razvojne projekte u luci Rijeka zajedno s partnerima Hrvatskim željeznicama Infrastruktura d.o.o. te izvođačima radova tvrtkama Sarda d.o.o., Kolektor Koling d.o.o i Euroasfalt d.o.o.  Ovom prilikom pristupilo se potpisivanju dvaju ugovora za razvojne projekte za koja su osigurana sredstva iz Europskog fonda pod nazivom Instrument za povezivanje Europe (Connecting European Facilities – CEF) u visini do 37,60 milijuna eura. Ugovorima se omogućuje implemetacija jedinstvenog suvremenog informatičkog lučkog sustava po uzoru na europske luke te značajni razvoj intermodalnog povezivanja kontejnerskog terminala Brajdica. Važnost izgradnje nove željezničke infrastrukture  i njenu provedbu snažno podupire Grad Rijeka potpisivanjem Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa pri izvođenju radova u sklopu projekta „Rekonstrukcija željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica“ sa HŽ infrastrukturom d.o.o.

Svečanom potpisivanju nazočili su i ostali predstavnici ministarstva mora, prometa i infrastrukture,  izaslanici Primorsko-goranske županije, Svjetske Banke i Europske agencije za inovacije i umreženosti (Innovation and Networks Executive Agency (INEA) te ostale predstavnike lučke zajednice koju čine Policija RH, Pomorska policija, Carinska uprava, glavne koncesionarske tvrtke Luka Rijeka d.d. Jadranska vrata d.d. Janaf d.d. te ostali koncesionari,  vodeći brodari i agencije.

Denis Vukorepa ravnatelj Lučke uprave Rijeka i Rajko Badurina, direktor tvrtke Sarda d.o.o.  u ime zajednice ponuditelja potpisali su ugovor za Tehničku pomoć u dizajnu i implementaciji informatičkog sustava lučke zajednice  Port Community System vrijedan 310 tisuća eura u okviru CEF projekta čija ukupna vrijednost iznosi 1,66 milijuna eura. Riječ je o sustavu koji će biti kompatibilan sa Hrvatskim integriranim pomorskim informacijskim sustavom CIMIS u nadležnosti Ministarstva  mora, prometa i infrastrukture RH  i sa sustavom Carinske uprave. Ovo je prvi korak prema složenom jedinstvenom sučelju za obradu podataka tzv. NSW (engl. Nacional Single Window) koji je nužno implementirati u lučkom sustavu Republike Hrvatske po uzoru na europske lučke sustave.