Vlada: Usvojen Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2013. do 2016. godine

Photo karta_JAVNE_CESTE_HR.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila četverogodišnji Program građenja i održavanja javnih cesta, kao srednjoročni dokument kojim se provodi planiranje, izgradnja i održavanje javnih cesta, što je definirano u Zakonu o cestama. Program je usklađen sa Strategijom prometnog razvitka i Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Sveukupno predložene aktivnosti građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2013 – 2016. godinu iznose 23.102.603.000 kuna, od čega se na mrežu autocesta odnosi iznos od 8.721.759.000 kuna, na mrežu državnih cesta 10.864.757.000 kuna i na mrežu županijskih i lokalnih cesta iznos od 3.516.088.000 kuna.

Od navedenih iznosa, 13.021.248.000 kuna namijenjeno je za izgradnju; 5.423.234.000 za poboljšanje i obnovu cestovne infrastrukture; a 4.729.981.000 za redovno održavanje.

Ciljevi Programa su:
 1. Daljnja integracija cestovne mreže s europskim prometnim tokovima i postojećom mrežom RH
 2. Povećanje sigurnosti cestovnog prometa osobito kroz povećanu obnovu cestovne mreže
 3. Razvoj i implementacija inteligentnih prometnih sustava (ITS)
 4. Izrada nacionalnog prometnog modela  i sustava brojanja prometa

Na području infrastrukture autocesta u navedenom razdoblju planira se završetak započetih dionica:
 

 • na autocesti A1: dovršetak dionice Vrgorac-Ploče, početak radova na izgradnji ulaza u Luku Ploče, završetak radova na dionici Granica BiH-čvor Ploče
 • na autocesti A3 (Bregana-Zagreb-Lipovac): izgradnja i opremanje čvora Kosnica, nastavak radova na izgradnji novog čeonog cestarinskog prolaza "Zagreb istok", rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka, izgradnja novog čvora Lipovljani
 • na autocesti A4 (Zagreb – Goričan) predviđen je početak radova na proširenju čvora Sv. Helena
 • na Vc koridoru od granice R. Mađarske - Osijek - granica BiH: radovi na dionici Sredanci - granica BIH, mpstovi preko Save i Drave, radovi na dionici Osijek - Beli Manastir
 • na autocesti A11 (Zagreb – Sisak): dovršetak izgradnje dionica Jakuševec - Velika Gorica jug i poddionice Buševec – Lekenik, vijadukt Ranžirni kolodvor Zagreb sa spojem na Sarajevsku ulicu
 • aktivnosti projektiranja na novoj obilaznici Grada Zagreba
 • izgradnja I faze Podravskog ipsilona u profilu brze ceste i puštanje u promet 12 km na DC10 Gradec - Križevci i 10 km na DC12 Vrbovec – Farkaševac
Na području infrastrukture državnih cesta Program previđa sljedeće aktivnosti:
 • izgradnja drugog kolnika brze ceste Solin - Klis - Sinj (D1) na dionicama: Majdan - Jamani i Jamani - Klis (Grlo)
 • Most preko Save na brzoj cesti Okučani - granica BiH
 • Brza cesta granica Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH dionica
 • Južna obilaznica Osijeka
 • Državna cesta D8, Sveti Kuzam – Križišće
 • Državna cesta D403, Čvor Škurinje – luka Rijeka
 • Plano – Split - državna cesta D8
 • Stobreč – Dugi Rat – Omiš
 • Brza cesta Virovitica – Suhopolje
 • Brza cesta Popovec - M. Bistrica - Zabok
 • Brza cesta Varaždin – Ivanec – Krapina
 • Rujevica – Marišćina
 • Zabok – Krapina
 • Brza cesta Dubrovnik – Čilipi
 • Most kopno - otok Čiovo
 • Obilaznica Vukovara
 • Istočna obilaznica Vinkovaca
 • Obilaznica Zaprešića
 • Izgradnja II. faze Podravskog ipsilona
 
Budući da se tijekom 2013. godine intenzivno radilo na izradi Strategije prometnog razvitka, provodilo restrukturiranje u društvima koja su nadležna za cestovnu infrastrukturu, pokretao novi investicijski ciklus i definirali novi strateški projekti u cestogradnji i izvori njihova financiranja, izrada ovog Programa bila je usporena te se njegovo donošenje predlaže tek krajem ove godine. Brojni projekti u ovom Programu strateški su po svojem opsegu i financijskoj vrijednosti, neki su u ovoj godini ušli u završnu fazu i bit će dovršeni tijekom sljedeće godine, svi će biti sastavni dio Strategije prometnog razvitka i usuglašeni su sa Strategijom prostornog uređenja RH.

Sukladno strateškim dokumentima Europske unije, pripremaju se projekti koji će se predložiti za sufinanciranje iz europskih fondova - povezivanje juga Hrvatske tzv. “Projekt jug Hrvatske”, most na Savi kod Gradiške sa spojnom cestom do A3, dionica Stobreč - Omiš, te most kopno - Čiovo sa spojnim cestama.