Vlada: Odluka o davanju suglasnosti za preuzimanje duga trgovačkog društva HŽ Infrastruktura

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti za preuzimanje duga trgovačkog društva HŽ Infrastruktura, temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja dužnika, povećanjem kapitala javnog dobra.

Društvo HŽ Infrastruktura  obratilo se Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture sa zahtjevom  za preuzimanje dijela kreditnih obveza sa društva HŽ infrastruktura u javni dug RH, radi smanjenja zaduženosti i financijske konsolidacije društva.

Predloženo je preuzimanje  3 dugoročna kredita u javni dug u ukupnom iznosu od nešto manje od 1,771 milijarde kuna (ukupan iznos je 1.770.962.722,27 milijarde kuna). Namjena kredita je financiranje investicija društva odnosno financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture.

Iznos je uvećan za iznos redovne kamate plaćene do dana 31. listopada 2014. godine u iznosu od 63,9 milijuna kuna (63.902.304,78 kuna), te iznos plaćene glavnice do dana 31. listopada 2014.godine u iznosu 73,4 milijuna kuna (73.386.186,75 kuna), i obračunate zatezne kamate u iznosu od 7,5 milijuna kuna (7.539.904,38 kuna).

Provedbom preuzimanja duga kapital javnog dobra evidentiran u poslovnim knjigama HŽ Infrastrukture na dan 31. listopad 2014. povećava se za ukupni iznos od 1,915 milijardi kuna (1.915.791.118,18 kuna).