Vlada: Suglasnost za ugovor o zajmu i prihvaćanje jamstva za financiranje Projekta modernizacije HŽ infrastrukture

Photo HZ_INFRASTRUKTURA.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost za sklapanje Ugovora o zajmu i pokretanje postupka za Ugovor o jamstvu RH za financiranje Projekta modernizacije HŽ Infrastrukture.

U cilju što kvalitetnijeg održavanja željezničke infrastrukture društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. pokrenulo je Projekt modernizacije u okviru kojeg je zatražena suglasnost za zajam Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 40 milijuna eura.

Zajmom EBRD-a za održavanje pruga predviđeno je uložiti  20 milijuna eura, 19,5 milijuna eura planirano je za restrukturiranje radne snage, a 500.000 eura za poboljšanje energetske učinkovitosti. Rok otplate utvrđen je na 15 godina uz mogućnost počeka na otplatu glavnice od 3 godine.

Sve troškove provedbe projekta koji se ne mogu financirati sredstvima zajma, HŽ Infrastruktura financirat će iz redovnih poslovnih prihoda, te će, prema procjeni,  uspijevati podmirivati polugodišnje rate zajma bez negativnog utjecaja na državni proračun.