Vlada RH: Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi Karlovačke županije

Photo vijest24062015.png

 Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Karlovačke županije.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Karlovačke županije.

Program obuhvaća sanaciju dijela cestovne infrastrukture, odnosno izvedbu novog cestovnog mosta na rijeci Korani kod naselja Veljun na lokalnoj cesti LC 34138. Procijenjena vrijednost radova iznosi 10 milijuna kuna (bez PDV-a).

Sredstva predviđena ovom Odlukom osigurana su u okviru Odluke Vlade RH o dodjeli interventnih sredstava za sanaciju šteta na javnim i nerazvrstanim cestama u Republici Hrvatskoj uzrokovanih elementarnom nepogodom (od 22. svibnja i 26. studenog 2014. godine) iz proračuna društva Hrvatske ceste d.o.o. za 2014. godinu iznosom od 136.300.000,00 kuna.