Vlada: Usvojen Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini  kod zajednice ponuditelja: Croatia banka d.d., Zagreb; Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb; Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag; Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb, te o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o.

Hrvatske ceste raspisale su u rujnu ove godine javni natječaj za nabavu financijskih sredstava uzimanjem dugoročnog kredita na kojem je pobijedila ponuda zajednice ponuditelja Croatia banka, Hypo Alpe-Adria-Bank, Istarska kreditna banka Umag i Privredna banka Zagreb. Kreditna sredstva će se koristiti za financiranje građenja i održavanja državnih cesta u iznosu od 196,7 milijuna kuna i podmirenje kreditnih obveza u 2013. i 2014. godini u iznosu od 231,3 milijuna kuna, što je u skladu s izmjenama i dopunama financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, koje je usvojio Hrvatski sabor. Iznos kredita je 56,5 milijuna eura, s rokom otplate od 7 godina, uz kamatnu stopu (promjenjivu) od 6M EURIBOR-a + 5,60 % godišnje.

Način otplate glavnice je u jednakim polugodišnjim ratama od kojih prva dospijeva na 2 (drugu) godišnjicu od dana potpisa ugovora, a kamata se obračunava i naplaćuje polugodišnje. Hrvatske ceste obveze po kreditu planiraju podmirivati iz vlastitih prihoda, uglavnom prihoda od naknada za gorivo, kao i iz sredstava dobivenih kreditima ugovorenim u okviru odobrenog deficita. Donošenje ovih Odluka neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i dalje. Dosadašnja jamstva izdana za kredite Hrvatskih cesta nisu nikad aktivirana, budući da Društvo redovito ispunjava svoje financijske obveze.