U sklopu Međunarodne konferencije o razvoju nekretnina HŽ Infrastruktura prezentirala vlastiti portfelj nekretnina pod upravljanjem Društva

Photo nsl HZI-KON 16-4_15.jpg
Pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva gospodarstva u Zagrebu je 15. i 16. travnja održana 11. međunarodna konferencija o razvoju nekretnina. U okviru teme konferencije naslovljene „Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske i prostorno planiranje“, predsjednica Uprave HŽ Infrastrukture, Renata Suša predstavila je jedan od najvećih portfelja nekretnina u RH pod upravljanjem društva i dinamičan proces komercijalizacije neiskorištenih nekretnina kroz zakupe i prodaju.

HŽ Infrastruktura u svome vlasništvu te u državnome vlasništvu danom na upravljanje tvrtki ima 600 kolodvora s poslovnim prostorima, brojne hotele i odmarališta, više od 16 tisuća hektara zemljišta u pružnom pojasu, velik broj uredskih zgrada te 1158 stanova od kojih je veći dio u vlasništvu HŽ Infrastrukture, iznijela je pregled portfelja nekretnina predsjednica Uprave i nastavila: "Cilj nam je povećati prihode na temelju zakupa i prodaje neiskorištenih nekretnina, odnosno smanjiti troškove za nekretnine koje nisu u funkciji. Strateške smjernice Uprave HŽ Infrastrukture jesu restrukturiranje dosadašnjeg načina korištenja nekretnina te plansko upravljanje stavljanjem nekretnina u poslovnu funkciju te tržišna aktivacija neiskorištenih nekretnina." - rekla je predsjednica Uprave Suša.

U sklopu Konferencije i održanog investicijskog i poslovnog panela šefica Službe za komercijalizaciju nekretnina HŽ Infrastrukture, Danijela Poljak predstavila je projekte komercijalizacije neiskorištenih nekretnina kroz zakupe i prodaju. "U tijeku je dinamičan razvoj komercijalizacije kroz zakup stanova i poslovnih prostora, zakup zemljišta, zakup lokacija za promidžbene proizvode te prodaja neiskorištenih nekretnina. Proces davanja u zakup i prodaja nekretnina, zbog svojih specifičnosti, prolazi kroz tri faze, fazu prije natječaja, fazu objave te fazu nakon objave natječaja. Vrijednosti nekretnina utvrđuju stručni procjenitelji, na prodaju se daju putem javnog natječaja, a natječaje potvrđuje Državni ured za upravljanje državnom imovinom." - objasnila je Poljak specifičnosti upravljanja portfelja.

U tijeku je javni natječaj za prodaju poslovne zgrade HŽ Infrastrukture na Trgu kralja Tomislava 11 u Zagrebu, zakup vile „Toplice“ u Lovranu, hotela „Dora“ u Zagrebu i poslovne zgrade u Varaždinu te natječaji za velike poslovne prostore diljem RH.

U pripremi su natječaji za zakup hotela na Jadranu te komercijalizacija ostalih poslovnih prostora i zemljišta pod upravljanjem HŽ Infrastrukture.

Na 11. međunarodnoj konferenciji sudjelovalo je 58 hrvatskih i međunarodnih predavača iz 19 zemalja a konferenciju su poduprla mnogobrojna visoka izaslanstva iz Azerbajdžana, Indonezije, Kazahstana, Malezije, Japana, Australije, Koreje, Irana i Kine.