Ministar Siniša Hajdaš Dončić obišao dionicu brze ceste Virovitica – Suhopolje

Photo virovitica_obilaznica_NSL.jpg
Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić obišao je danas dionicu buduće Podravske brze ceste Virovitica-Suhopolje. Današnjim uvođenjem izvođača radova Osijek-Koteks započeli su radovi na dionici duljine 9,1 kilometar, čija vrijednost iznosi 94.870.940,32 kn bez PDV-a.

Investitor projekta su Hrvatske ceste. Rok za izvedbu je 30 mjeseci, a nadzor radova ugovoren je s tvrtkom Investinženjering iz Zagreba.

Ministar Siniša Hajdaš Dončić je tom prigodom izrazio zadovoljstvo investicijom Hrvatskih cesta i potrebom za izgradnjom nove dionice s obzirom na prosječnu gustoću prometa od 6000 tisuća vozila dnevno, te nadu kako će se dionica ceste od Virovitice do Suhopolja u dužini 9,1 kilometar izvesti o predviđenom roku od 30 mjeseci.

Navedenim projektom obuhvaćena je prva, A faza, dionice podravske brze ceste Virovitica-Suhopolje, što obuhvaća južni kolnik buduće četverotračne ceste s izgrađenim dijelovima deniveliranih čvorišta na dionici Virovitica-Suhopolje. Prva faza podravske brze ceste podrazumijeva izgradnju samo jednog kolničkog traka po dionici s deniveliranim čvorištima i poljskim putnim prijelazima.

U funkciji prevođenja cesta preko prirodnih ili umjetnih zapreka u sklopu ovoga projekta projektirano je četiri objekta od čega su tri nadvožnjaka te 53 cijevnih i 3 pločasta propusta od kojih su 15 cijevnih i 2 pločasta propusta u trupu trase brze ceste dok su ostali (38 cijevna i 1 pločasti propust) projektirani u trupovima ostalih cesta, poljskih putnih prijelaza, kolnih ulaza i poljskih puteva.

Nenad Maljković, član Uprave Hrvatskih cesta prilikom obraćanja prisutnima izrazio je nadu kako će radovi biti izvršeni u roku, te zadovoljstvo domaćim izvođačem radova Osijek-Koteks koji gradi kvalitetne prometnice gdje se u svim fazama izvedbe koristi najsuvremenija mehanizacija.

Trasa državne ceste D-2 ima veliki prometni značaj za povezivanje sjevernog dijela kontinentalne Hrvatske. No kako se nije poklopio s planiranim europskim koridorima, podravski je koridor neopravdano zapostavljen. On je značajan za prometno povezivanje podravskog i podunavskog prostora u kome se nalazi niz gradova, te velik broj stanovnika istočne Hrvatske. Postojeća državna cesta D-2 na dionici od Virovitice do Suhopolja prolazi kroz naselja Virovitica, Ovčara Suhopoljska i Suhopolje, što karakterizira niz prometno-prostornih nedostataka koji utječu na smanjenje prometne usluge i kapaciteta prometnog koridora, čime je evidentna potreba za izgradnjom ove nove dionice.

U okviru Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske predviđena je izgradnja nove trase državne ceste D-2, dok su Programom prostornog uređenja navedene kao prioritetne dionice brzih cesta Virovitica-Slatina i Osijek-Vukovar-Vinkovci-Županja.