Vlada: Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između hrvatske i mađarske vlade o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici

Photo 043ax.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom se pokreće postupak sklapanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o korištenju, održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici.

Predloženom odlukom prihvaća se Nacrt Sporazuma, određuje izaslanstvo RH za vođenje pregovora te se ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u ime Vlade RH potpiše Sporazum.

Sporazumom se cjelovito uređuje pitanje korištenja, održavanja i rekonstrukcije četiri osnovna granična mosta koji se nalaze na državnoj granici dviju država, u zajedničkom vlasništvu i to: most s tri otvora preko rijeke Mure (most na državnoj cesti) između Goričana i Letenja, most s pet otvora preko rijeke Mure (most na autocesti) između Goričana  i Letenja, most preko rijeke Drave između Terezinog Polja i Barča te most preko rijeke Drave između Donjeg Miholjca i Saboča.

Nadalje, Sporazumom je izvršena podjela održavanja graničnih mostova te su usklađene izmjene važećih tehničkih propisa za betonske konstrukcije u pogledu rokova za glavni pregled objekata. Operativne aktivnosti održavanja predmetnih objekata za Republiku Hrvatsku provode Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o..

Sukladno članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Sporazum ne podliježe potvrđivanju Hrvatskoga sabora.