Vlada donijela Odluku o financiranju razvoja zračne luke Dubrovnik

Photo nsl ZLDU-ANM 2-4_15.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o financiranju projekta Razvoj zračne luke Dubrovnik, kojom će se Zračnoj luci Dubrovnik d.o.o. osigurati financiranje projekta i prije nego projekt službeno odobri Europska komisija.

Naime, velike projekte (projekte iznad 50 milijuna eura) mora odobriti Europska komisija kako bi se isti financirali iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Odluku Vlade je bilo nužno donijeti kako u razdoblju do dobivanja pozitivne odluke Europske komisije o financiranju projekta Zračne luke Dubrovnik ne bi došlo do kašnjenja u provedbi projekta, odnosno, da bi Zračna luka Dubrovnik mogla nastaviti započete aktivnosti u odabiru izvođača radova jer se bez osiguranih financijskih sredstva ne može zaključiti postupak javne nabave i potpisati ugovore s izvođačima radova.

Radovi bi, rekao je ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaša Dončić, trebali početi u svibnju i lipnju ove godine i potrajati do 2019. godine, a objasnio je kako će se projektom izgraditi i dograditi uzletno-slijetna staza, staze za vožnju, postrojenje za skladištenje i opskrbu gorivom, objekti za prihvat i otpremu te rekonstrukciju i izgradnju kompleksa putničkog terminala te mnogi drugi objekti, pristupne ceste, parkirališta za automobile i autobuse i sl.

Sredstva za provođenje projekta osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture će pri izradi Državnog proračuna za 2018. i 2019. godinu također osigurati preostali iznos prihvatljivih troškova projekta i to najviše do iznosa određenog Odlukom Europske komisije, odnosno 1.114.694.605,00 kuna. Preostali iznos od 576.566.175,00 kuna, preciznije rečeno neprihvatljive troškove i prihvatljive troškove koji nisu pokriveni Odlukom Europske komisije, morat će osigurati Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Iako je projekt Zračne luke Dubrovnik dobio Odluku Europske komisije (Glavne uprave za tržišno natjecanje), vezano za provjeru utjecaja državnih potpora na visinu sufinanciranja, da sufinanciranje javnim sredstvima može iznositi do 1.114.694.605,00 kuna, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture trenutno provodi sve potrebne korake kako bi u konačnici bila donesena pozitivna Odluka Europske komisije o financiranju projekta kroz postojeće operativne programe.

Važno je naglasiti da projekt ovakve kompleksnosti i ovako visoke procijenjene vrijednosti,  a riječ je o 220 milijuna eura, prije početka provedbe ima niz dugotrajnih aktivnosti, a provođenje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova jedna je od najkritičnijih u životnom ciklusu projekta. Prema tome, te je aktivnosti potrebno započeti znatno prije jer dugotrajnost ishođenja svih potrebnih dozvola i postupaka javne nabave može dovesti do vremenskog kašnjenja projekta, odnosno početka njegove provedbe, a vremenski tijek projekta iskomuniciran je s Europskom komisijom i uvjetovan trajanjem operativnog programa.

Projekt se planira provoditi kroz više od 20 ugovora tijekom pet do šest godina i to kroz dva programska razdoblja, na način da bi faza 1. provela u 2007.-2013., a 2. faza kroz 2014.-2020.

Cilj projekta je odgovoriti na buduću potražnju u zračnom prometu dubrovačke regije i poboljšati sigurnost, tehničke i operativne standarde te učinkovitost zračne luke. S obzirom na to da je međunarodna pristupačnost osigurana uglavnom zahvaljujući zračnoj luci, projekt Razvoj zračne luke Dubrovnik riješit će (ublažiti) problem prometne izoliranosti ovog područja i pripremiti ga za schengensku granicu.

Projekt će također imati ulogu u pokretanju i razvoju gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u značajnom povećanju broja radnika i smanjenju nezaposlenosti u županiji te povećanju dostupnosti najjužnijeg dijela Republike Hrvatske i Dubrovnika, trenutno teritorijalno odvojenog od ostatka EU i RH.